Bursa Malaysia terima CGS-CIMB, Kenanga sebagai wakil pembekal dalam Rangka Kerja Jual dan Beli Sekuriti Islam | DagangNews Skip to main content

Bursa Malaysia terima CGS-CIMB, Kenanga sebagai wakil pembekal dalam Rangka Kerja Jual dan Beli Sekuriti Islam

Oleh JOHARDY IBRAHIM

KUALA LUMPUR 18 Ogos - Bursa Malaysia Berhad menerima CGS-CIMB Securities Sdn Bhd dan Kenanga Investment Bank Berhad (KIBB) sebagai Pembekal yang Diluluskan dan Wakil Pengguna di bawah Rangka Kerja Jual dan Beli Sekuriti Islam – Transaksi Rundingan (ISSBNT).

 

Sebagai Wakil Pembekal dan Pengguna, CGS-CIMB dan KIBB akan bertindak sebagai ejen untuk memudahkan pembelian dan penjualan sekuriti patuh Syariah, serta membolehkan lindung nilai dan risiko aktiviti pengurusan untuk peserta pasaran sambil berpegang kepada prinsip Syariah.

 

ISSBNT ialah alternatif patuh Syariah pertama di dunia kepada Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL), yang telah dilancarkan oleh Bursa pada Disember 2017.

 

Platform itu dibangunkan sebagai mekanisme untuk menyediakan persekitaran perdagangan yang memudahkan dan meningkatkan perdagangan kecairan dan halaju aset sekuriti, semuanya sambil melengkapkan nilai yang sentiasa berkembang sekuriti patuh Syariah di Malaysia.

 

Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Muhamad Umar Swift berkata, bursa berbesar hati untuk menggunakan CGS-CIMB dan KIBB sebagai Pembekal dan Pengguna yang Diluluskan Wakil di bawah Rangka Kerja ISSBNT.

 

Menurut beliau, memudahkan pembelian dan penjualan sekuriti patuh Syariah oleh KIBB dan CGS-CIMB menandakan satu lagi sumbangan penting yang penting untuk memupuk ekosistem pasaran modal Islam yang lebih kondusif.

 

“Kami memuji penyertaan mereka dan mengharapkan sokongan berterusan daripada pasaran lain pemain dan pelabur untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju Islam dunia Pasaran ekuiti patuh Syariah,” tambahnya.

 

Ketua Pegawai Eksekutif CGS-CIMB, Ruzi Rani Ajith berkata, sebagai satu daripada Pembekal dan Wakil Pengguna perintis ISSBNT, CGS-CIMB telah pun
menyediakan pelanggan dengan sistem operasi sedia ada.

 

Beliau berkata, kemudahan CGS-CIMB untuk membeli dan menjual sekuriti patuh Syariah akan mewujudkan persekitaran dagangan yang lebih membolehkan, meningkat
kecairan pasaran dan menjadikan pasaran ekuiti patuh Syariah lebih menarik untuk pasaran peserta.

 

"Kami akan terus menawarkan produk inovatif patuh Syariah ke arah mengembangkan ekosistem pasaran modal Islam Malaysia,” kata beliau.

 

Pengarah Urusan KIBB, Datuk Chay Wai Leong berkata, langkah ini menandakan kedudukan unik Kenanga dalam memudahkan pembelian dan penjualan tersenarai
Sekuriti patuh Syariah dalam model ISSBNT, sebagai tambahan penawaran produk Patuh Syariah sedia ada Kenanga.

 

"Kami berharap untuk terus menjadi sebahagian daripada perjalanan ke membangunkan pasaran sekuriti patuh Syariah Malaysia untuk tahun-tahun akan datang,” ujarnya.

 

Sehingga kini, terdapat 179 sekuriti patuh Syariah yang layak untuk urus niaga ISSBNT, sebagai disemak dan diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. - DagangNews.com