Penyakit MEF mengenai Cuti Sakit memang menyakitkan - SPCAAM | DagangNews Skip to main content

Penyakit MEF mengenai Cuti Sakit memang menyakitkan - SPCAAM

oleh J SOLOMON, Presiden SPCAAM

MERUJUK kepada kenyataan media Presiden Persekutuan Majikan Malaysia (MEF), Datuk Syed Hussain Syed Husman yang meminta kemudahan cuti sakit dikaji semula kerana ia membebankan majikan daripada segi kos, Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia (SPCAAM) berpandangan bahawa kenyataan itu menunjukkan majikan tidak berperikemanusiaan, dan mereka tidak menghormati nyawa pekerja.

 

Majikan hanya tertumpu untuk membuat keuntungan untuk diri mereka sendiri dan pemegang saham mereka. Mereka lupa bahawa mereka bercakap tentang sesama warganegara Malaysia dan sesama manusia.

 

SPCAAM suka mengingatkan MEF bahawa pekerja hanyalah manusia, dan mereka seperti majikan jatuh sakit dan tua. Dan, kerana itu pekerja mempunyai hak untuk cuti sakit.

 

Perkara itu turut ditakrifkan dalam Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Hak-hak ini perlu dihormati oleh majikan, baik sektor swasta mahupun Kerajaan.

 

Kerajaan dan majikan harus memberi tumpuan kepada langkah pencegahan supaya pekerja akan menikmati waktu bekerja yang betul, tempat kerja yang kondusif dan selamat, dan bebas daripada gangguan, penganiayaan supaya pekerja tidak tertekan, mengalami tekanan dan jatuh sakit. MAJIKAN NAMPAKNYA LUPA TENTANG PANDEMIK COVID.

 

 

J SOLOMON
                            J SOLOMON

 

 

Mengapa majikan perlu bercakap tentang kos cuti sakit pekerja, tetapi pada masa yang sama mereka tidak mahu bercakap tentang keuntungan yang mereka peroleh hasil daripada kerja keras pekerja yang sama.

 

Bolehkah majikan dan MEF memberitahu kami apa keuntungan yang mereka peroleh? Berapa banyak yang mereka bayar sebagai dividen kepada pemegang saham mereka? Berapakah jumlah kos pekerja berbanding kos keseluruhan? Berapakah kos menggaji seorang pekerja berbanding dengan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)? Tetapi mereka telah menjadikan kos cuti sakit sebagai stigma terhadap pekerja seolah-olah satu jenayah bagi pekerja ambil cuti sakit? Adakah majikan tidak jatuh sakit?

 

Protokol dan konvensyen antarabangsa menyeru untuk menghormati hak pekerja yang sakit. Selain itu, ia menyeru majikan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat bagi mengelakkan pekerja cedera dan sakit. Ia adalah hak sejagat pekerja yang harus dilindungi. Ia bagus untuk perniagaan. Ia baik untuk masyarakat. Ia membantu meningkatkan produktiviti.

 

Malaysia adalah ahli ILO.

 

Sakit adalah fitrah kerana kita adalah manusia dan bukannya mesin. Deklarasi ILO Philadelphia yang diterima pakai pada tahun 1944 menyatakan, "buruh bukan komoditi".

 

Pekerja adalah manusia dan mereka akan jatuh sakit, dan mereka akan menjadi tua. Oleh itu menjadi kewajipan majikan dan Kerajaan untuk memberi mereka gaji yang berpatutan dan faedah cuti sakit serta perlindungan sosial yang sewajarnya apabila pekerja menjadi tua dan tidak boleh bekerja lagi.

 

Deklarasi menekankan keperluan perlindungan pekerja daripada sakit, kecederaan, dan kematian yang timbul daripada pekerjaan adalah objektif ILO dan begitu juga negara anggotanya. Ia seterusnya mengiktiraf bahawa penyakit berkaitan pekerjaan, kecederaan dan kematian mempunyai kesan negatif ke atas produktiviti dan pembangunan sosial dan ekonomi.

 

Perkara itu adalah hak pekerja, dan hak ini harus dihormati dan dipenuhi oleh majikan.

 

Malaysia telah meratifikasi Konvensyen ILO 187 mengenai Rangka Kerja Promosi Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan yang diterima pakai pada tahun 2006.

 

Kerajaan Malaysia bertanggungjawab mewujudkan undang-undang, mekanisme, perjanjian kolektif untuk mengadakan peruntukan bagi pencegahan penyakit pekerjaan, kecederaan dan kematian serta menyediakan faedah cuti sakit yang mencukupi.

 

Begitu juga, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dalam artikel 25 menyatakan bahawa, "setiap orang berhak jaminan keselamatan terhadap pengangguran, penyakit...".

 

Adalah salah dari segi moral dan undang-undang untuk menafikan atau dengan apa cara sekalipun mengurangkan hak untuk CUTI sakit.

 

SPCAAM mengecam cadangan MEF berhubung kemudahan cuti sakit yang disediakan di bawah undang-undang buruh Malaysia.

 

Daripada meminta kemudahan itu dikaji semula, majikan perlu mengambil langkah untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dari segi kemudahan kewangan dan bukan kewangan, yang pada jangka panjang akan menguntungkan majikan. - DagangNews.com

 

 

Artikel di atas adalah Kenyataan Media oleh J SOLOMON yang merupakan Presiden Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia (SPCAAM) bertarikh 3 Mac 2023.