Penamatan pencen kurangkan minat rakyat sertai sektor awam | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 31 January 2024

Penamatan pencen kurangkan minat rakyat sertai sektor awam

 

 

Apa implikasi kepada sektor awam akibat keputusan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikan sistem pencen tradisional penjawat awam kepada caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)?

 

Cabaran yang dihadapi oleh penjawat awam yang baru dilantik dengan perubahan dari sistem pencen tetap kepada pulangan yang bergantung kepada pasaran adalah kompleks dan memerlukan tindakan berterusan.

 

Peralihan dari kestabilan skim pencen tradisional kepada ketidakpastian pulangan pasaran mungkin membawa cabaran psikologi yang besar.

 

Penjawat awam yang baru dalam sistem ini mungkin mengalami kebimbangan dan kurang pasti mengenai nasib persaraan mereka. Menangani dan memahami cabaran ini memerlukan sokongan emosi dan pendidikan psikologi yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan paradigma baru ini.

 

Selain itu, untuk menangani cabaran ini, peningkatan literasi kewangan dalam kalangan penjawat awam perlu diberi tumpuan.

 

Inisiatif pendidikan yang proaktif perlu diperkenalkan untuk memberi mereka pemahaman yang mendalam mengenai cara KWSP beroperasi dan bagaimana mereka dapat menguruskan persaraan mereka secara lebih aktif.

 

Pendidikan ini tidak hanya melibatkan aspek teknikal, tetapi juga bertujuan untuk mengubah pandangan terhadap persaraan dan memberikan keyakinan kepada penjawat awam untuk membuat keputusan bijak tentang masa hadapan kewangan mereka.

 

Penekanan terhadap perubahan paradigma dalam perancangan persaraan menggaris keperluan untuk berfikir lebih proaktif dan kreatif dalam merangka strategi persaraan.

 

Penjawat awam perlu memandang persaraan bukan hanya sebagai penamat perjalanan, tetapi sebagai babak baru dalam kehidupan mereka yang memerlukan kesedaran dan persediaan yang lebih awal.

 

Inisiatif ini perlu menitikberatkan aspek teknikal dan sikap untuk mencapai kesinambungan dan kesejahteraan dalam konteks landskap persaraan yang terkini.

 

Sektor awam dijangka terjejas

Perubahan ini dijangka memberi kesan terhadap beberapa sektor khususnya pendidikan, keselamatan, dan kesihatan.

 

Ketiadaan pencen mungkin menyebabkan penurunan minat dalam perjawatan di tiga sektor ini, kerana tiada jaminan kestabilan kewangan selepas persaraan.

 

Implikasi ini menekankan perlunya kerajaan merangka inisiatif yang menyokong minat dan kestabilan dalam sektor-sektor ini.

 

Peningkatan dalam program latihan, skim insentif, dan inisiatif yang mendorong penyertaan dalam sektor-sektor kritikal ini menjadi penting untuk menjaga keseinambungan dan kecekapan di tengah perubahan sistem pencen.

 

Selain itu, kerajaan juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang menjurus kepada meningkatkan daya saing dalam pasaran kerja.

 

Ini termasuk pelaksanaan strategi untuk memperkukuhkan kepercayaan pekerja terhadap peluang pembangunan kerjaya selepas persaraan, serta memberikan sokongan dalam membentuk kebolehpasaran mereka di luar bidang pekerjaan.

 

Dengan menyusun dasar-dasar progresif secara menyeluruh, kerajaan dapat memastikan bahawa perubahan sistem pencen tidak hanya memelihara kestabilan sektor-sektor kritikal tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif.

 

Adakah semua ini adil?

Seperti yang digariskan dalam syarat, sebagai penjawat awam, seseorang itu layak untuk menerima pencen sebanyak 60% dari gaji pokok terakhir apabila berkhidmat sekurangnya 30 tahun dalam kerajaan.

 

Ini secara tidak langsung telah menimbulkan persoalan yang mendalam tentang keadilan transformasi ini.

 

Memastikan keadilan melibatkan pengenalpastian dan penyelesaian teliti terhadap potensi kerentanan dalam tenaga kerja kerajaan.

 

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kumpulan rentan untuk mengurangkan ketidakseimbangan dalam faedah persaraan.

 

Komitmen kerajaan terhadap keadilan menjadi penentu utama dalam mengekalkan perjanjian sosial dengan pekerjanya.

 

Penglibatan kerajaan melalui sesi dialog yang berterusan serta penyediaan mekanisme sokongan bukan sahaja diperlukan, malah menjadi elemen penting dalam penyesuaian dasar dalam menangani kebimbangan dalam  menjamin keadilan yang berterusan.

 

Kesan Terhadap Kewangan Kerajaan

Kesan terhadap kewangan kerajaan dari transformasi ini memerlukan penyesuaian bajet yang teliti dan pertimbangan untuk perancangan kewangan jangka pendek dan panjang.

 

Walaupun KWSP mungkin menawarkan kecekapan kos seiring waktu, pelaksanaan awalnya memerlukan pendekatan kewangan yang strategik. Komitmen kerajaan terhadap tanggungjawab kewangan menjadi asas utama dalam isu kewangan ini.

 

Kecekapan dalam merangka bajet dan membuat unjuran perbelanjaan berkaitan dengan persaraan penjawat awam merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin kelangsungan dan kestabilan kewangan negara.

 

Kerajaan juga perlu memastikan bahawa pendekatan peralihan ini memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan penjawat awam atau menyebabkan kekacauan dalam sistem kewangan negara.

 

Oleh itu, pembentukan dasar kewangan yang selaras dengan objektif transformasi ini adalah penting untuk memastikan kecekapan serta keadilan dalam pengurusan dana persaraan.

 

Sementara itu, penekanan terhadap kestabilan kewangan adalah sesuatu yang tidak boleh diambil ringan oleh kerajaan.

 

Ini menunjukkan keperluan untuk strategi yang berterusan dan mampan bagi mengendalikan kesan perbelanjaan pencen terhadap bajet kerajaan.

 

Melalui pendekatan kewangan yang cermat dan bijak, kerajaan dapat memastikan bahawa transformasi ini membawa kesan positif dalam jangka masa panjang, sejajar dengan matlamat kestabilan dan pertumbuhan kewangan negara yang lebih mampan.

 

Meniti Masa Hadapan Berbeza

Sejauh mana keadilan terbina dalam transformasi ini, terutamanya bagi penjawat awam baru yang bakal berkhidmat?

 

Memang tidak dinafikan, bunyinya kelihatan baik belaka, tetapi apakah ada ketidakseimbangan yang perlu diatasi?

 

Bagaimana transformasi ini mampu membentuk masa hadapan yang adil buat generasi baharu penjawat awam? - DagangNews.com

 
Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

 

 

dagangnews

 

Portfolio Tags