Menjana perubahan ekonomi dengan subsidi bersasar dan gaji progresif | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 6 December 2023

Menjana Perubahan Ekonomi dengan Subsidi Bersasar dan Gaji Progresif

 

 

 

MALAYSIA sekarang bersedia untuk melakukan pembaharuan ekonomi dengan memulakan perjalanan transformasi di bawah pimpinan Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli.

 

Pengenalan subsidi bersasar bagi bahan api RON95 pada separuh akhir 2024 bukan hanya menandakan komitmen tegas kerajaan, tetapi juga langkah proaktif untuk memperbetulkan kelemahan yang wujud dalam model subsidi sedia ada.

 

Inisiatif ini tidak hanya bermatlamat merombak program subsidi sedia ada, tetapi juga membentuk semula landskap ekonomi Malaysia melalui pendekatan holistik yang lebih menyeluruh.

 

Ia melibatkan pemanfaatan data, peningkatan ketelusan, dan penekanan pada dasar-dasar yang merangkumi keperluan masyarakat.

 

Ketepatan melalui Penggunaan Efektif Pangkalan Data Bersepadu

Penubuhan Pangkalan Data Bersepadu (PADU) yang dijangka bakal beroperasi pada Januari 2024 akan menjadi titik fokus terhadap strategi transformasi ini.

 

Repositori data canggih ini dibina untuk merevolusikan pelaksanaan subsidi, berfungsi sebagai sumber data yang komprehensif dan penting untuk peruntukan disasarkan dengan tepat.

 

Tidak seperti model konvensional yang sering terbelenggu oleh ketidaktepatan dalam menyalurkan peruntukan, PADU memberikan kuasa sepenuhnya kepada kerajaan untuk membuat keputusan yang bermaklumat dan berasaskan data, memastikan subsidi disalurkan secara tepat kepada individu dan kumpulan masyarakat mengikut keperluan sebenar mereka.

 

Komitmen terhadap ketepatan ini melambangkan pembebasan daripada model subsidi tradisional, mencerminkan tekad untuk memanfaatkan data dengan lebih cekap bagi pelaksanaan dasar.

 

Dengan menggabungkan teknologi terkini dan analisis data, Malaysia meletakkan dirinya sebagai perintis dalam tadbir urus ekonomi yang inovatif.

 

Kebolehsuaian Strategik kepada Amalan Terbaik Global

Mengakui kerumitan yang wujud dalam pelaksanaan subsidi bersasar, kerajaan menekankan komitmen untuk belajar daripada amalan terbaik global.

 

Pemergian daripada kebijaksanaan konvensional ini menekankan pendekatan pragmatik dalam penyusunan dasar, dengan kesedaran bahawa kejayaan pelaksanaan program transformasi seperti ini memerlukan perancangan yang lebih teliti dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamik ekonomi global.

 

Pendirian progresif ini selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menyesuaikan program subsidi kepada keperluan dan cabaran unik yang dihadapi oleh penduduk yang pelbagai.

 

Dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel dan menyeluruh, Malaysia berhasrat untuk menetapkan standard baharu dalam tadbir urus ekonomi.

 

Dasar Telus dan Proses Yang Diperkemas

Asas kepada inisiatif subsidi bersasar ini merupakan komitmen kerajaan yang tidak berbelah bahagi terhadap ketelusan.

 

Dasar akan diperkenalkan bersama kriteria kelayakan, jumlah bantuan, dan tempoh sokongan yang telah digariskan secara jelas dan terperinci.

 

Ketelusan ini direka bukan sahaja untuk membina kepercayaan orang ramai tetapi juga untuk memperkasakan penerima manfaat dengan pemahaman yang jelas tentang hak mereka.

 

Seiring dengan itu, pelaksanaan proses permohonan yang diperkemas dan mesra pengguna bertujuan untuk memastikan sistem subsidi dapat dicapai oleh semua penerima manfaat yang layak.

 

Kerajaan sedar bahawa kesederhanaan dan kecekapan adalah faktor terpenting bagi kejayaan program ini, dan usaha sedang dilakukan untuk merancang proses permohonan yang mengurangkan halangan birokrasi serta memudahkan akses cepat kepada sokongan kewangan.

 

Komunikasi dan Penglibatan Berpusatkan Komuniti

Selain dari saluran komunikasi tradisional, Malaysia bakal mengamalkan pendekatan berpusatkan komuniti dalam menyebarkan maklumat tentang program subsidi.

 

Dengan meletakkan pemimpin dan platform media sosial di barisan hadapan, Malaysia berhasrat untuk mewujudkan dialog dua hala yang dinamik, melibatkan orang ramai dan menanamkan rasa pemilikan bersama dalam program subsidi bersasar ini.

 

Dalam erti kata lain, penekanannya adalah pada penglibatan aktif masyarakat, melibatkan orang ramai dalam inisiatif subsidi dan bukan hanya memberi maklumat kepada mereka.

 

Semua akan memainkan peranan penting dalam usaha menjayakan program subsidi bersasar ini.

 

Model berpusatkan komuniti ini juga, bukan sahaja meningkatkan akses kepada maklumat tetapi juga mengukuhkan hubungan antara dasar kerajaan serta keperluan dan aspirasi masyarakat, menandakan peralihan yang ketara ke arah tadbir urus yang lebih inklusif dan responsif.

 

Menangani Cabaran dengan Penyesuaian Mekanisme

Rafizi, mengakui cabaran yang wujud dalam peralihan dasar transformasi ekonomi ini, dan telah membincangkan secara terbuka keperluan mekanisme penyesuaian.

 

Turun naik ekonomi, kerumitan yang wujud, dan potensi keterlibatan politik menimbulkan halangan yang ketara.

 

Walaupun begitu, komitmen kerajaan terhadap mekanisme penyesuaian menunjukkan pendekatan proaktif dalam menangani cabaran ini.

 

Secara khusus, Rafizi menekankan pentingnya fleksibiliti dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dinamik.

 

Pelaksanaan mekanisme penyesuaian yang dirancang menekankan komitmen kerajaan untuk sentiasa menilai trend ekonomi dan menyesuaikan tahap atau kriteria subsidi dengan sewajarnya.

 

Kebolehsuaian ini penting untuk memastikan kaitan dan keberkesanan program subsidi bersasar.

 

Kesan Strategik terhadap Kedudukan Fiskal

Dalam merangka visi program subsidi bersasar, Malaysia menyasarkan peningkatan signifikan dalam kedudukan fiskal menjelang akhir 2024.

 

Perspektif berpandangan ke hadapan ini sejajar dengan jangkaan pertumbuhan ekonomi global, meletakkan inisiatif subsidi sebagai pemangkin kepada prospek pelaburan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

 

Komitmen kerajaan untuk tidak hanya merasionalisasikan subsidi tetapi juga meletakkan Malaysia secara strategik bagi peluang ekonomi masa hadapan mencerminkan strategi ekonomi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga berwawasan.

 

Dengan menyelaraskan program subsidi kepada matlamat ekonomi yang lebih luas, Malaysia berhasrat untuk tidak hanya memupuk pertumbuhan ekonomi yang mampan, tetapi juga meningkatkan daya tahan ekonomi yang tinggi.

 

Dasar Gaji Inovatif: Menangani Isu Sistemik

Selari dengan inisiatif subsidi bersasar, Kementerian Ekonomi bakal memperkenalkan Dasar Gaji Progresif.

 

Pendekatan dasar inovatif ini bertujuan untuk menangani isu-isu sistemik yang berkaitan dengan gaji rendah dengan menekankan kepentingan peningkatan kemahiran dan pertumbuhan pendapatan yang didorong oleh produktiviti.

 

Strategi serampang dua mata ini mengiktiraf bahawa transformasi ekonomi melangkaui pembaharuan subsidi.

 

Dengan menangani isu ketidaksamaan pendapatan dan upah yang rendah, Malaysia berhasrat untuk mewujudkan landskap ekonomi yang lebih inklusif dan saksama.

 

Dasar Gaji Progresif sejajar dengan matlamat pemerkasaan ekonomi dan peningkatan sosial yang lebih luas.

 

Merintis Era Baharu dalam Tadbir Urus Ekonomi

Ketika Malaysia bergerak ke arah transformasi ekonomi, pengenalan subsidi bersasar dan Dasar Gaji Progresif adalah bukti komitmen kerajaan terhadap pendekatan yang adil, cekap, dan berpaksikan masyarakat.

 

Inisiatif berwawasan ini, dilengkapi dengan dasar gaji inovatif, meletakkan Malaysia di ambang era baharu dalam tadbir urus ekonomi – mengutamakan ekuiti, merangkumi ketepatan berlandaskan data, dan secara proaktif menghadapi cabaran landskap global yang pesat berkembang.

 

Dalam menangani kerumitan, ketelusan, dan kebolehsuaian, Malaysia tidak sekadar melaksanakan subsidi; tetapi juga membentuk rangka tindakan untuk masa depan ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif.

 

Apabila program subsidi bersasar menjadi tumpuan, Malaysia bakal muncul sebagai perintis dalam dasar ekonomi progresif, menjadi contoh buat negara lain yang berhadapan dengan kerumitan landskap ekonomi moden. - DagangNews.com

 
Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat.

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

 

dagangnews

 

Portfolio Tags