Skip to main content

SC kenakan celaan ke atas China Automobile Parts termasuk bekas pengarah, pegawai semasa

 

 

KUALA LUMPUR 14 Okt. - Pengekalan jawatan Wang YuYun sebagai Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Eksekutif, Chen Xunze oleh China Automobile Parts Holdings Limited (CAP), boleh memudaratkan kepentingan awam, menurut Suruhanjaya Sekuriti (SC).

 

Ini berdasarkan kenyataan umum yang dikeluarkan SC menurut seksyen 354 (3)(f)(ii) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). 

 

SC telah mengenakan celaan terhadap CAP serta bekas para pengarah dan ketua pegawai kewangan semasanya atas pelbagai pelanggaran undang-undang sekuriti.

 

Tawaran Awam Awal CAP menyatakan bahawa CAP telah mengemukakan kepada SC dan mengeluarkan prospektus bertarikh 11 Januari 2013 yang mengandungi penyata kewangan anak syarikat milik penuh QuanZhou FenSun Automobile Parts Co., Ltd. (FenSun), yang palsu atau mengelirukan, kerana mengandungi penyata baki bank FenSun yang terlebih nyata. 

 

CAP telah disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Bhd.pada 30 Januari 2013.

 

"Antara 2013 hingga 2018, CAP juga telah mengemukakan penyata kewangan palsu atau mengelirukan kepada Bursa Malaysia disebabkan oleh penyata baki bank Fensun yang terlebih nyata. 

 

"Selanjutnya, CAP telah gagal untuk menzahirkan litigasi yang berkaitan dengan kemungkiran pinjaman bank oleh FenSun dan tidak mengiktiraf liabiliti tertunggak pinjaman bank FenSun dalam penyata kewangannya," jelasnya dalam kenyataan.

 

Di samping itu, SC mengenakan celaan terhadap bekas Pengarah Urusan CAP, Li Guo Qing dan bekas Naib Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan Bebas, Ong Juan Tee dan Wang YuYun atas kesalahan menyebabkan pengemukaan dan membenarkan penerbitan prospektus CAP yang mengandungi penyata kewangan yang palsu atau mengelirukan.

 

Menurut SC, mereka juga dengan sengaja mengizinkan pengemukaan penyata kewangan palsu atau  mengelirukan kepada Bursa Malaysia.

 

Pada masa sama, SC turut mengenakan celaan terhadap Chen Xunze dan dua bekas Ketua Pegawai Kewangan CAP, Lai Fong Ling dan Chai Wai Teck kerana dengan sengaja membenarkan pengemukaan penyata kewangan palsu atau mengelirukan kepada Bursa Malaysia.

 

Semua individu yang telah melanggar undang-undang tersebut tidak mengemukakan rayuan terhadap tindakan SC dalam tempoh yang ditentukan menurut CMSA. - DagangNews.com