Amalan puasa Sunat Tasua’ dan ‘Asyura di bulan Muharram (SURAT PEMBACA) | DagangNews Skip to main content

Amalan puasa Sunat Tasua’ dan ‘Asyura di bulan Muharram (SURAT PEMBACA)

Gambar hiasan oleh Firdouss Ross

 

 

SAUDARA PENGARANG, 

 

Bulan Muharram adalah satu daripada bulan-bulan Haram (al-Asyhur al-Hurum). Turutan susunan dalam takwim atau kalendar Hijrah adalah sebagai bulan pertama yang menandakan permulaan tahun baru dalam Islam.

 

Keistimewaan bulan Muharram telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran yang bermaksud “Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa  menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa” (Surah al-Taubah: 36).

 

Perincian berkaitan empat bulan Haram ini telah dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah RA, bahawa Nabi SAW bersabda: “Waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri daripada dua belas bulan, daripadanya terdapat empat bulan yang haram (suci) iaitu tiga daripadanya mengikut turutan (Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram) dan yang keempat adalah Rejab terletak antara Jamadilakhir dan Sya’ban” (Riwayat al-Bukhari, no. Hadith 4054).

 

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis di atas, jelas menunjukkan bahawa bulan Muharram dimuliakan kerana termasuk dalam empat bulan haram iaitu digazetkan haram berperang dalam bulan-bulan tersebut serta ianya sangat diistimewakan dari sudut amalan soleh yang dilakukan di dalamnya menjadi besar ganjarannya, begitu juga dosa dan maksiat yang dilakukan juga turut menjadi besar di dalam bulan-bulan haram.

 

Antara amalan soleh yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam bulan Muharram ialah berpuasa sunat. Hadis Nabi SAW yang bermaksud “Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram dan sesungguhnya solat yang paling afdhal setelah solat fardhu adalah solat malam ‘Qiyamullail’ (Riwayat Abu Daud: no.2429)

 

Seterusnya, terdapat hadis khusus yang menganjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan menyatakan kelebihan iaitu “Berpuasa pada hari ‘Asyura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya” (Riwayat Ibn Majah: no.1738).

 

Selain itu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud “Rasulullah SAW datang ke Madinah dan kemudian baginda melihat golongan Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu baginda berkata: “Apakah ini?”. Mereka pun menjawab: “Ini adalah hari yang baik. Inilah harinya Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka, maka Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda bersabda: “Aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu”. Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan supaya umatnya berpuasa pada hari itu” (Riwayat al-Bukhari: no.2004).

 

Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa puasa pada hari ‘Asyura adalah sunat dari sudut hukum dan sangat dianjurkan kepada umat Nabi SAW.

 

Walaupun dianjurkan berpuasa pada 10 Muharram, namun sangat dianjurkan untuk diiringi dengan berpuasa pada hari sebelum atau selepas untuk menyelisihi golongan Yahudi yang hanya berpuasa tunggal pada 10 Muharram sahaja.

 

Nabi SAW bersabda yang bermaksud “Berpuasalah kalian pada hari ‘Asyura dan berbezalah dengan golongan Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya” (Riwayat Ahmad: no.2154).

 

Kaedah melaksanakan puasa ‘Asyura telah dijelaskan oleh para ulama kepada tiga iaitu pertama; berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Kedua; berpuasa pada 10 Muharram secara tunggal. Ketiga; berpuasa sehari dan selepasnya.

 

Manakala Ibn Qayyim al-Jauziyyah telah menjelaskan dengan kaedah iaitu pertama; berpuasa pada hari sebelumnya dan juga hari selepasnya. Kedua; berpuasa pada 9 (Tasu’a) dan 10 (‘Asyura) Muharram sahaja. Ketiga; berpuasa pada 10 Muharram sahaja (Zaad al-Ma’ad: 2/72).

 

Demikianlah disunatkan berpuasa sunat pada hari ‘Asyura dengan diiringi berpuasa pada 9 Muharram atau pada 11 Muharram untuk menyelisihi dan berbeza dengan golongan Yahudi.

 

Rebutlah peluang beramal soleh seperti solat sunat, puasa sunat, baca al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya di dalam bulan Muharram kerana dijanjikan oleh Allah SWT keampunan dan pahala yang besar. - DagangNews.com

 

 

DR. AZRI BIN BHARI
Pensyarah Kanan
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Shah Alam, Selangor.