Bursa Malaysia tegur, denda bekas pengerusi dan CEO SCIB gagal terbitkan laporan tahunan | DagangNews Skip to main content

Bursa Malaysia tegur, denda bekas pengerusi dan CEO SCIB gagal terbitkan laporan tahunan

Dato’ Dr Ir. Ts. Mohd Abdul Karim Abdullah (kiri) dan Rosland Othman
oleh JOHARDY IBRAHIM

KUALA LUMPUR 1 Dis - Bursa Malaysia menegur Sarawak Consolidated Industries Berhad secara terbuka (SCIB) dan 2 bekas pengarahnya kerana melanggar Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Keperluan (LR Utama). Selain itu, 2 pengarah itu didenda RM27,000 setiap seorang.

 

Mereka ialah Dato’ Dr Ir. Ts. Mohd Abdul Karim Abdullah yang merupakan Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan Bebas dan bersara pada 8 Disember 2022; dan Rosland Othman ketika itu adalah Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif sebelum meletak jawatan pada 28 Jun 2023. 

 

SCIB telah ditegur secara terbuka kerana melanggar perenggan 9.23(1) LR Utama kerana gagal menerbitkan laporan tahunan yang merangkumi penyata kewangan yang telah diaudit bersama dengan laporan juruaudit dan pengarah bagi tempoh kewangan 18 bulan berakhir 30 Jun 2021 (AR 2021) pada atau sebelum 31 Oktober 2021. SCIB hanya berbuat demikian pada 17 Januari 2022, iaitu lewat kira-kira 2 bulan.

 

SCIB juga dikehendaki menyemak dan menilai kecukupan dan kecekapan syarikat sumber kewangan dan perakaunan dan kecukupan, komprehensif, pelaksanaan dan keberkesanan dasar dan prosedur syarikat berkenaan dengan pelaporan kewangan.

 

Dalam kenyataan hari ini, Bursa berkata, dapatan pelanggaran dan pengenaan penalti di atas ke atas SCIB dan pengarahnya adalah dibuat menurut perenggan 16.19 LR Utama setelah selesai proses sewajarnya dan selepas itu
mengambil kira semua fakta dan keadaan perkara termasuk material pelanggaran, kesan pelanggaran kepada SCIB dan pemegang saham/pelabur dan peranan, tanggungjawab, pengetahuan, penglibatan dan kelakuan para pengarah.

 

"Bursa Malaysia Securities memandang serius pelanggaran itu sebagai penyerahan penyata kewangan yang tepat pada masanya adalah tanggungjawab asas syarikat tersenarai dan amat penting dalam memastikan pasaran yang teratur dan adil bagi sekuriti yang didagangkan di Bursa Malaysia Securities dan diperlukan untuk membantu keputusan pelaburan termaklum.

 

"Bursa Malaysia Securities juga telah mengingatkan SCIB dan Lembaga Pengarah (BOD) mereka tanggungjawab untuk mengekalkan piawaian tanggungjawab korporat yang sesuai dan akauntabiliti kepada pemegang sahamnya dan orang ramai yang melabur," katanya.

 

bursaLATAR BELAKANG

Kegagalan SCIB untuk mengeluarkan AR 2021 dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah disebabkan terutamanya oleh kegagalan menangani/menyelesaikan isu audit mengenai pengiktirafan hasil dan kebolehpulihan belum terima daripada kontrak/projek pembinaan luar negara yang telah dibangkitkan oleh juruaudit luar syarikat sejak November 2020.

 

SCIB kemudiannya telah mengklasifikasikan semula urus niaga yang berkaitan dengan kontrak/projek pembinaan luar negara dengan mendedahkan bersih jumlah terhutang kepada Kumpulan dan syarikat sebanyak AS$15,670,756 (RM64,223,196) dan AS$4,246,080 (RM17,847,637) masing-masing sebagai yuran pengurusan projek.

 

Akibatnya, pelarasan telah dibuat kepada penyata kewangan yang termasuk pengurangan hasil Kumpulan daripada RM748,551,678 (berdasarkan sepenuhnya kontrak pembinaan sebelum ini) kepada RM93,267,844, yang butirannya didedahkan dalam Nota 22 kepada penyata kewangan (AFS 2021) diumumkan pada 31 Disember 2021.

 

Juruaudit luar telah mengeluarkan Pendapat Layak mengenai AFS 2021 di mana juruaudit luar tidak dapat memperoleh bukti audit mencukupi bagi kontrak/projek pembinaan di luar negara dan semua pelarasan yang berkaitan.

 

Terdapat juga perubahan juruaudit luar di mana juruaudit luar sebelumnya peletakan jawatan pada 23 Julai 2021 adalah berikutan tindakan syarikat itu meminta peletakan jawatan juruaudit secara sukarela.

 

Selanjutnya, walaupun menyedari garis masa yang ketat dan cabaran untuk menyelesaikan audit dan mengeluarkan AR 2021 pada tarikh tamat tempoh 31 Oktober 2021, terdapat kekurangan langkah pantas oleh SCIB untuk mendapatkan dan/atau melantik juruaudit baharu, yang hanya dilantik pada 6 September 2021 iaitu lebih kurang 1.5 bulan selepas sebelumnya peletakan jawatan juruaudit luar atau 2 bulan sebelum tarikh tamat tempoh.


 

scib

 


Kedua-dua pengarah, iaitu Pengerusi dan Pengarah Urusan Kumpulan syarikat, berada di kedudukan untuk memastikan, menangani dan/atau menyelesaikan isu audit untuk memastikan penyerahan tepat pada masanya AR 2021 memandangkan peranan, tanggungjawab, pengetahuan dan penglibatan mereka dalam kontrak/projek pembinaan di luar negara tetapi telah gagal dalam melaksanakan tugas mereka.

 

"Pengarah Urusan Kumpulan juga gagal memastikan syarikat itu melantik juruaudit luar baharu dengan segera selepas peletakan jawatan juruaudit luar sebelumnya," kata bursa. - DagangNews.com