Konsep Pemasaran Islam dalam sistem kewangan Malaysia | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 19 September 2023

KONSEP PEMASARAN ISLAM DALAM SISTEM KEWANGAN MALAYSIA

 

 

PENULIS membaca dan berbincang dengan mentor penulis Prof. Madya Dr. Maizatulaidawati Md Husin tentang topik pemasaran Islam. Banyak ilmu yang dipelajari untuk dikongsikan dalam artikel minggu ini.

 

Pemasaran Islam adalah bidang yang dinamik dan berkembang pesat yang memenuhi keperluan dan nilai unik para pengguna dalam sistem kewangan negara.

 

Ia berlandaskan prinsip Syariah, yang mengawal semua aspek kehidupan seseorang Muslim dan menekankan kelakuan beretika, ketelusan, tanggungjawab sosial, dan larangan riba dan eksploitasi.

 

Prof. Madya Dr. Maizatulaidawati
Prof. Madya Dr. Maizatulaidawati

 

Tambahan, konsep halal pula adalah merujuk kepada produk dan perkhidmatan yang dibenarkan mengikut hukum syarak juga berkait rapat dengannya. Secara dasar, memahami pemasaran Islam adalah penting untuk perniagaan yang bertujuan untuk meneroka pasaran halal dan memenuhi keperluan para pengguna kewangan Islam.

 

Pematuhan prinsip Syariah dalam perniagaan boleh membina kepercayaan, memupuk kesetiaan pelanggan, dan menyumbang kepada pasaran global yang lebih inklusif dan pelbagai.

 

Antara konsep utama pemasaran Islam adalah halal yang menunjukkan bahawa produk dan perkhidmatan kewangan Islam adalah dibenarkan menurut undang-undang Islam.

 

iktisad

 

Pensijilan halal memastikan pematuhan kepada keperluan khusus, memberikan keyakinan para pengguna terhadap keaslian dan kualiti penawaran produk kewangan Islam.

 

Pemasaran Islam menekankan pematuhan kepada prinsip Syariah, merangkumi kelakuan beretika, urusan perniagaan yang adil, dan tanggungjawab sosial. Perniagaan yang beroperasi dalam persekitaran ini mengutamakan ketelusan, kejujuran dan kesejahteraan pihak berkepentingan.

 

Tauhid atau kepercayaan terhadap keesaan Allah juga penting dalam soal pemasaran ini. Tauhid menandakan integrasi aktiviti perniagaan dengan prinsip agama, menyelaraskan tindakan dan niat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi murni demi mencapai Maqasid syariah.

 

Persekitaran di mana pemasaran Islam beroperasi juga penting. Persekitaran dipengaruhi oleh beberapa factor termasuklah konteks agama dan budaya dalam menghormati sensitiviti budaya, kesopanan, dan kepentingan Islam, pensijilan halal untuk mengukuhkan kepercayaan dan keyakinan pengguna, dan akhir sekali sistem kewangan Islam untuk melengkapkan pemasaran Islam dengan menyediakan penyelesaian kewangan patuh Syariah.

 

Disamping itu, antara ciri yang kritikal dalam konsep pemasaran Islam adalah spiritualistik, etika, realistik, dan insaniah.

 

Dalam pemasaran Islam, pendekatan kerohanian merangkumi integrasi nilai kerohanian, etika, dan mengejar tujuan yang lebih tinggi di luar keuntungan. Pendekatan spiritualistik dalam pemasaran Islam menawarkan dimensi unik yang melangkaui amalan pemasaran konvensional.

 

Dengan mengamalkan nilai kerohanian, perniagaan boleh membina hubungan yang lebih kukuh, memupuk kesetiaan jenama, dan menyumbang kepada kesejahteraan rohani para pengguna kewangan Islam. Dengan mengiktiraf dimensi rohani, pemasaran Islam boleh memberi impak transformatif kepada individu dan masyarakat, memupuk pasaran yang mencerminkan nilai dan prinsip Islam.

 

Etika membentuk asas pemasaran Islam, mempromosikan keadilan, ketelusan, dan tanggungjawab sosial. Pemasaran Islam yang berpegang kepada prinsip etika menekankan kejujuran, integriti dan keadilan dalam semua urusan perniagaan termasuk larangan penipuan, eksploitasi, dan sebarang amalan yang bercanggah dengan nilai Islam.

 

parafrasa

 

Dengan menyelaraskan amalan perniagaan dengan prinsip Islam, perniagaan memupuk kepercayaan pengguna, membina reputasi jenama yang kukuh dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

 

Realisme memainkan peranan penting dalam pemasaran Islam, kerana ia memerlukan perniagaan untuk mengemudi cabaran pasaran sambil kekal dengan prinsip dan nilai Islam.

 

Dalam pemasaran Islam, realisme mencapai keseimbangan antara memenuhi permintaan pengguna dan menegakkan piawaian etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab sosial. Ia menekankan kepentingan berkomunikasi secara berkesan dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pengguna Islam sambil mematuhi keperluan halal dan pertimbangan etika.

 

Pendekatan kemanusiaan adalah aspek asas pemasaran Islam, meletakkan kesejahteraan dan maruah individu di barisan hadapan dalam amalan perniagaan. Pemasaran Islam berakar umbi dalam prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesaksamaan.

 

Pendekatan kemanusiaan meluaskan prinsip ini dengan menekankan nilai dan maruah individu. Ia menggalakkan kelakuan beretika, menghormati hak pengguna, dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat, selaras dengan ajaran Islam.

 

Pendekatan insaniah dalam pemasaran Islam mengutamakan keperluan dan aspirasi individu. Ia mengiktiraf bahawa pengguna bukan sahaja entiti ekonomi tetapi manusia yang mempunyai dimensi emosi, sosial dan rohani. Perniagaan yang menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan holistik ini dan mencipta pengalaman positif yang melangkaui pertukaran transaksi.

 

Dengan memberi tumpuan kepada aspek kemanusiaan, pemasaran Islam memupuk kepercayaan dan kesetiaan dalam kalangan pengguna. Perniagaan yang benar-benar mengambil berat tentang kesejahteraan pelanggan mereka, mengutamakan kelakuan beretika, dan menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan nilai mereka, memperoleh kepercayaan dan kesetiaan individu. Ini seterusnya, membawa kepada hubungan jangka panjang dan reputasi jenama yang positif kepada produk kewangan Islam.

 

Selain itu, pendekatan insaniah dalam pemasaran Islam melangkaui interaksi individu dan meluas kepada pemerkasaan komuniti. Perniagaan terlibat dalam kedermawanan, menyokong tujuan sosial, dan menyumbang kepada pembangunan komuniti, mencerminkan prinsip tanggungjawab kolektif Islam. Ini memupuk rasa perpaduan sosial dan mengukuhkan ikatan antara perniagaan dan komuniti.

 

parafrasa

 

Akhir kalam, penulis merumuskan bidang pemasaran Islam didorong oleh pasaran para pengguna kewangan Islam yang semakin meningkat dan peningkatan permintaan terhadap produk dan perkhidmatan halal.

 

Masa depan pemasaran dan penjenamaan Islam mempunyai potensi yang besar apabila pasaran pengguna Muslim global terutamanya, yang dilihat akan berkembang dengan pesat.

 

Untuk berjaya dalam landskap dinamik ini, perniagaan yang dilaksana mesti menerima teknologi, menegakkan amalan etika, dan memenuhi pelbagai keperluan para pengguna kewangan Islam, tidak kira sama ada Muslim atau bukan Muslim.

 

Menurut Dr Maizatul, memanfaatkan pemasaran influencer, strategi tuntas dan menjalin kerjasama akan menjadi kunci untuk membina jenama yang kukuh dan memupuk hubungan yang berkekalan dengan para pengguna kewangan Islam.

 

Dengan menerima sebarang inovasi, kewangan Islam mampu berkembang maju pada masa depan termasuk lah ilmu pemasaran Islam, sambil menegakkan nilai dan prinsip Islam. - DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

parafrasa

 

Portfolio Tags