CIMB komited menyokong pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana | DagangNews Skip to main content

CIMB komited menyokong pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana

Program khidmat bantuan komuniti PKS anjuran CIMB yang berlangsung di Johor Bahru. - Gambar CIMB
Oleh JOHARDY IBRAHIM

CIMB menyediakan rangkaian penuh pembiayaan dan penyelesaian untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengembangkan perniagaan mereka, dalam menyokong arah aliran perniagaan semasa dan pendigitalan yang penting untuk pembangunan PKS.

 

Penyelesaian pembiayaan bank tidak terhad kepada produk pembiayaan dan simpanan, tetapi juga menyentuh perkembangan perjalanan PKS ke arah menjadi lebih mampan, di samping menerajui ekonomi halal.

 

Pada September 2022, CIMB mengumumkan komitmen untuk menyediakan RM30 bilion dalam pembiayaan PKS menjelang 2024 melalui kerjasama dengan agensi jaminan kredit Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Bhd (SJPP) dan Credit Guarantee Corp Malaysia Bhd (CGC).

 

Ini akan memacu pecutan pertumbuhan PKS kerana perniagaan terus memanfaatkan peluang selepas wabak, seiring dengan momentum pemulihan ekonomi.

 

Komitmen RM30 bilion itu termasuk Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Hartanah kepada PKS di bawah Program Jaminan SJPP dan CGC, seperti Program Pembiayaan CIMB-CGC, Kemudahan Peralihan Rendah Karbon (LCTF) dan Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS).

 

Sebelum pandemik COVID-19, CIMB telah memberi sokongan pembiayaan kepada PKS berjumlah RM15 bilion dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dalam usaha untuk terus terlibat dalam pertumbuhan PKS, pada Januari tahun ini, CIMB sekali lagi bekerjasama dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Bersekutu Malaysia (ACCCIM)  dan Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang (PCCC) untuk melancarkan program jangkauan komuniti kecil dan sederhana.

 

Melalui usaha berterusan ini, CIMB berharap untuk meluaskan jangkauannya kepada lebih 1,000 ahli Dewan Perniagaan Cina di seluruh negara, termasuk individu, syarikat dan persatuan daripada pelbagai sektor pasaran halal dan hijau yang belum diterokai untuk menyokong mereka yang ingin mengembangkan perniagaan halal dan hijau mereka dalam menawarkan produk dan cadangan perniagaan mereka sendiri.

 

Seminar bersama persatuan perniagaan

CIMB juga mengadakan beberapa siri seminar untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana mengenai pembiayaan PKS, pengurusan tunai dan penyelesaian digital sebagai sebahagian daripada program jangkauan PKS.

 

CIMB
Program khidmat bantuan komuniti PKS anjuran CIMB dengan kerjasama Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang

 

Ini dilakukan melalui kerjasama dengan pelbagai organisasi, seperti Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia (PRESMA), Persatuan Pedagang Dan Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA), Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME ASSOCIATIONS), dan Dewan Perniagaan & Industri India Kuala Lumpur & Selangor (KLSICCI), Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Kuala Lumpur dan Selangor (KLSCCCI) dan The Malaysian Consortium of Mid-Tier Companies (MTMTC).

 

GreenBizReady™

 Pada 2021, CIMB telah melancarkan rumusan kemampanan sehenti, GreenBizReady yang melengkapkan perniagaan dengan pengetahuan dan kaedah yang praktikal untuk menerapkan pertimbangan ekonomi, alam sekitar dan sosial dalam perniagaan mereka.

 

parafrasa

 

GreenBizReady dibangunkan untuk membantu PKS melestarikan perniagaan mereka melalui penyelesaian komprehensif untuk mengurangkan pelepasan karbon dengan mengambil kira impak alam sekitar jangka panjang.  

 

Antara organisasi dan agensi kerajaan yang bekerjasama dengan CIMB GreenBizReady ialah Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC), Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) dan lain-lain.

 

CIMB MicroBizReady

Dalam usaha menyokong pembangunan PKS Malaysia, CIMB Islamic pula memperkenalkan CIMB MicroBizReady bersama Taylor’s Community, iaitu platform Tanggungjawab Sosial Korporat Taylor’s Education Group  untuk membantu mikro-PKS meningkatkan perniagaan mereka dengan latihan dalam pendigitalan, strategi perniagaan dan kewangan.

 

CIMB

 

Sepanjang program, setiap peserta diberikan mentor yang akan membimbing dan menilai kemajuan mereka. Bimbingan akan diteruskan walaupun mereka telah menamatkan program untuk memastikan usahawan mendapat akses kepada perundingan dan nasihat secara percuma di samping  mengembangkan perniagaan mereka.

 

Sejak dilancarkan, program ini telah membantu/melatih 316 peserta, yang terdiri daripada pemilik perniagaan dalam kalangan usahawan wanita, orang kurang upaya dan komuniti ASNAF.

 

Pada akhir program, peserta akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan pemenang yang dipilih akan berpeluang untuk menerima ganjaran tunai dan langganan penyelesaian digital percuma daripada  CIMB dan rakan kongsi digitalnya (Easystore dan MesinKira) bagi memastikan usahawan dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam bidang pengurusan kewangan dan e-dagang untuk mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat seterusnya. Tahun ini, CIMB MicroBizReady merancang untuk berkembang di luar Lembah Klang ke wilayah selatan dan utara Malaysia.

 

Skim Usahawan NCIA-CIMB (NCES)

Satu lagi inisiatif CIMB ialah melalui jalinan kerjasama dengan Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) untuk mempromosi dan menggiatkan semula hampir 1,500 PKS di wilayah Utara melalui Skim Usahawan NCIA-CIMB (NCES).

 

CIMB
Program khidmat bantuan komuniti PKS anjuran CIMB dengan kerjasama pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara.

 

Skim itu menyediakan dana sehingga RM5 juta dan disalurkan kepada PKS melalui rebat ke atas faedah dan keuntungan daripada pinjaman dan pembiayaan PKS CIMB yang bertujuan untuk terus merangsang pertumbuhan perniagaan tempatan dan menyokong pembangunan serta pemulihan ekonomi.

 

Dalam fasa pasca-pandemik, pembiayaan yang disediakan oleh bank adalah tepat pada masanya, membolehkan banyak pembangunan dan pemulihan PKS, selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-12, melalui pengurangan kos pembiayaan melalui subsidi faedah/keuntungan. PKS yang layak akan diberikan rebat 50% ke atas jumlah faedah/keuntungan yang dikaitkan dengan pembiayaan Modal Kerja mereka di bawah program CIMB SME Quick Biz dan Kemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar BNM (BNM TRRF).

 

Skim ini disasarkan untuk menggalakkan pembangunan pertanian, pembuatan (terutamanya industri elektronik dan elektrik), pelancongan dan perkhidmatan logistik, serta bidang industri lain seperti bioteknologi, kemudahan minyak dan gas asli luar pesisir, dan pengangkutan, yang akan membantu mencipta lebih banyak peluang perniagaan. - DagangNews.com