Sektor awam cekap, daya saing syarikat berdinamik - kunci ekonomi lebih baik | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Infiniti - 27 January 2023

Sektor awam cekap, daya saing syarikat berdinamik - kunci ekonomi lebih baik

 

 

 

SEBAGAI sebuah kerajaan negara membangun Malaysia mencuba pelbagai agenda dan dasar yang berbeza untuk merangsang pembangunan, mempercepatkan pertumbuhan, mengurangkan kemiskinan, dan mencapai sebarang matlamat lain untuk mencapai dan mempertahankan kejayaan. 

 

Selepas mengkaji prestasi ekonomi pesat membangun negara selama ini, kita dapat melihat  bahawa negara cenderung untuk mencapai pertumbuhan yang paling kukuh dan paling konsisten apabila Malaysia mengambil langkah untuk meningkatkan keberkesanan sendiri dan menggalakkan persaingan sengit bagi membolehkan kebangkitan syarikat kukuh yang memacu pertumbuhan. 

 

Pertumbuhan ini seterusnya telah menyumbang kepada penambahbaikan besar-besaran dalam struktur sosial.

 

Jika dibuat penilaian kita jelas dapat melihat beberapa tindakan kerajaan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan cara kerajaan dapat mengekalkan sokongan tersebut.

 

Dasar makroekonomi mungkin merupakan mekanisma pertama yang dipertimbangkan oleh kerajaan apabila mereka mahu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, dan ia adalah penting.

 

Tetapi usaha  lain yang berguna dahulunya  kurang mendapat perhatian, kini mula difikirkan.


 

parafrasa

 


Penambahbaikan prestasi agar menjadi lebih baik di mana sebahagiannya dengan memberi tumpuan kepada meningkatkan produktiviti kerajaan bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang sangat kompetitif dan mendorong syarikat untuk meningkatkan produktiviti mereka, juga kini perlu diberikan tumpuan semula.

 

Walaupun cara khusus untuk mencapai matlamat ini mungkin berubah di sebabkan perubahan teknologi, di mana ekonomi global terus dibentuk semula oleh automasi yang lebih canggih, peralihan corak perdagangan dan perubahan demografi, kepada kerajaan yang lebih  inovatif dan syarikat berdaya saing boleh mencari jalan untuk Malaysia bergerak ke hadapan.

 

Kerajaan yang berada dalam ekonomi global yang lembap dapat meningkatkan prestasi dengan cenderung lebih terbuka untuk bereksperimen dengan pendekatan baharu.

 

Pendekatan ini seharusnya mesra kepada pasaran dan peraturan dengan menggunakan program perintis untuk menguji idea baharu dalam pelbagai konteks, mengubah suainya mengikut keperluan, dan kemudian meningkatkan dasar yang berkesan.

 

Kesungguhan tenaga kerja yang berprestasi tinggi untuk eksperimen berkembang daripada kesedaran bahawa pelaksanaan dan akauntabiliti sektor awam adalah penting untuk membina ekonomi yang lebih kukuh dan menggalakkan agenda pro-pertumbuhan produktiviti, pendapatan dan permintaan.

 

Agenda ini termasuk usaha kerajaan, seperti caruman mandatori kepada pelan persaraan lebih baik, untuk menggalakkan pengumpulan modal domestik dan mengurangkan pergantungan kepada modal asing yang lebih tidak menentu seperti sekarang.

 

Di tengah-tengah persekitaran kepimpinan yang dipertikaikan sekarang, syarikat besar dalam ekonomi yang berkembang sederhana harus meningkatkan produktiviti dengan mengguna pakai teknologi baharu, berinovasi, bereksperimen dan mempertajam kelebihan daya saing mereka terhadap pesaing tempatan, kemudian berkembang ke peringkat antarabangsa.


 

cukai

 


Kerajaan juga boleh merangsang pertumbuhan ekonomi dalam banyak cara lain. Syarikat dalam banyak ekonomi yang berprestasi lebih rendah menghadapi lebih sedikit halangan kawal selia dan cukai berbanding syarikat di negara lain.

 

Ini, seterusnya menggalakkan penciptaan perniagaancabang perniagaan lain bagi meningkatkan kecekapan.

 

Dasar persaingan juga mewujudkan dorongan untuk pertumbuhan produktiviti. Banyak negara berprestasi tinggi mengiktiraf kepentingan syarikat sektor swasta yang berdaya saing dan memupuk persekitaran di mana mereka boleh melabur dan bersaing, walaupun mereka mencipta insentif untuk penambahbaikan produktiviti.

 

Hasilnya, sektor dengan bahagian syarikat besar yang lebih berkembang dengan lebih pantas, meningkatkan produktiviti dengan lebih banyak daripada syarikat lain.

 

Pekerja yang bergaji lebih baik akan merealisasikan tahap produktiviti yang lebih tinggi.Bukan semua kerajaan yang giat membantu membangunkan  syarikat domestik yang berdaya saing melalui sokongan seluruh sektor untuk industri pemula, termasuk pinjaman kos rendah, kadar pertukaran keutamaan, kadar cukai rendah dan subsidi R&D.

 

Walau bagaimanapun, perlindungan boleh ditarik balik secara beransur-ansur apabila industri ini menjadi lebih kompetitif, mengehadkan tekanan pasaran.

 

Dalam sesetengah kes, sokongan terikat dengan keadaan yang menggalakkan syarikat meningkatkan produktiviti.

 

Persaingan domestik, seharusnya membolehkan syarikat syarikat tempatan memperoleh pulangan hasil dan pendapatan yang lebih seimbang serta mengatasi prestasi rakan mereka dari luar negara merentasi dimensi utama, termasuk jumlah pulangan kepada pemegang saham.


 

Infiniti

 


Teknologi digital telah membolehkan model perniagaan baharu dan membuka pasaran baharu.

 

Di Malaysia , sebagai contoh, The Lorry ialah platform logistik yang diperkasakan teknologi terkemuka di rantau Asia Tenggara.

 

Mereka menghubungkan individu dan korporat kepada penggerak dan pemandu profesional, manakala di Indonesia, GoJek, aplikasi panggilan motosikal, telah membuka sempadan baharu dalam pengangkutan. – DagangNews.com

 

Afizan Amer adalah Pensyarah Kanan Pemasaran Digital, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Kampus Rembau , Universiti Teknologi Mara N.Sembilan

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL INFINITI

Portfolio Tags