Gagal memahami “Lead Generation Strategy” punca BN longlai dalam PRN 2023 | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Infiniti - 1 September 2023

Gagal memahami “Lead Generation Strategy” punca BN longlai dalam PRN 2023

 

 

LEAD GENERATION adalah strategi penting yang diaplikasikan di dalam pemasaran digital dan sepatutnya digunakan di dalam pertempuran parti politik yang bertanding di dalam pilihan raya negeri.

 

Strategi ini boleh dilaksanakan kerana ia bertujuan untuk menarik minat bakal pelanggan atau prospek perniagaan bagi tujuan mengumpul maklumat yang diperlukan ke atas  hubungan.

 

Maklumat yang dikumpul ini kemudiannya boleh digunakan untuk mengatur bagaimana kaeadah dan konsep terbaik yang seharusnya digunakan dalam membina keyakinan prospek dan mengarahkan mereka ke aliran tindakan selanjutnya.

 

Didalam bahasa Malaysia  “Lead Generation Strategy” didefinasikan sebagai proses penjanaan utama boleh dilakukan dalam pelbagai cara, seperti melalui konsep laman web, pengiklanan dalam talian, media sosial, pemasaran kandungan dan strategi e-mel.

 

Satu kaedah penjanaan petunjuk yang popular ialah menggunakan borang pendaftaran atau halaman pendaratan yang menawarkan kandungan percuma, seperti e-buku, kertas putih atau webinar yang membekalkan informasi yang jelas, tidak menggunakan bahasa yang tinggi kepada para pengundi sasran.

 

infiniti

 

Kaedah ini gagal dimanfaatkan oleh kerajaan perpaduan walaupun mereka banyak pencapaian baik yang perlu dihebahkan dua ke tiga bulan kebelakang sebelum pilihan raya negeri berlansung.

 

Melalui proses profiling awal khalayak sasaran akan diminta untuk mengisi borang mendapatkan data profiling yang selalunya dibuat melalui program program tertentu yang bukan bersifat politik.

 

Dengan maklumat profiling lah setiap parti politik akan merangka satu strategi hubungan peribadi yang berkesan  sebelum mereka menghampiri khalayak tersebut menggunakan kandungan yang lebih bersifat politik.

 

Menerusi cara itu, strategi akan menjadi lebih berkesan disebabkan data profiling yang tepat boleh tentang bakal khalayak dan mewujudkan hubungan melalui media digital yang tepat.

 

Selain itu, media sosial juga merupakan alat yang berkesan untuk penjanaan petunjuk dalam pembuatan keputusan pemilihan dalam pilihan raya.

 

Dalam usaha parti politik memanfaatkan platform digital, seperti Facebook, Instagram tik tok dan LinkedIn untuk mempromosikan jenama parti politik mereka, mereka perlu menilai asas kandungan yang ingin diketengahkan.

 

Dengan data awal yang telah diperoleh dari proses profiling tadi parti politik dapat menyediakan kandungan menyediakan kandungan mengikut selera khalayak masing masing dan mengelakkan memapar kandungan yang tersasar.

 

infiniti

 

Dengan cara ini khalayak sasaran boleh memberikan maklumat hubungan dengan mudah untuk menerima maklumat lanjut tentang perancangan atau perkhidmatan yang ditawarkan parti politik.

 

Selain daripada menarik minat bakal pelanggan, penjanaan utama juga berfungsi untuk meningkatkan kualiti prospek khalayak sasaran. Dengan menggunakan strategi yang betul, parti politik boelh boleh menarik bakal bakal khalayak yang baru dan relevan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

 

Ini akan meningkatkan peluang penukaran pilihan atau “political swing” dan menjimatkan masa dan sumber dalam menjangkau bakal bakal khalayak baru yang sepadan dengan tawaran dan prinsip parti politik tersebut.

 

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa penjanaan petunjuk bukanlah matlamat akhir, tetapi hanya langkah pertama dalam sebuah perancangan pemasaran politik .

 

Selepas berjaya mengumpulkan maklumat hubungan prospek, parti politik harus beralih kepada mengurus dan mengarahkan prospek ke aliran pemikiran tentang tawaran mereka yang lebih mendalam.

 

Selain mempunyai banyak kelebihan, strategi penjanaan utama juga mempunyai keburukan terutama bagi  mereka yang menggunakan media cetak sebagai alat promosi. Minat bakal pelanggan di sini biasanya terhad kepada mendapatkan ganjaran jangka masa pendek.

 

Tetapi mereka kurang berminat dengan mengikuti proses pembinaan profiling jenama parti itu , jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan proses tersebut, contohnya mereka mungkin berminat memenangi stau pertandingan e-sport tetapi tidak berminat untuk bersama parti politik yang menganjurkan pertandingan tersebut.

 

infiniti

 

Dengan mengguna dan mengaplikasikankan strategi pemasaran yang relevan dan berkesan di dalam bidang politik, ini akan membantu menukar prospek menjadi pengikut dan pengundi  yang setia. Ini akan menguntungkan untuk perjalanan dan kejayaan sesebuah parti politik.

 

Kesimpulannya, penjanaan utama ialah proses penting dalam pemasaran digital yang boleh membantu sesebuah parti politik menarik khalayak baru berpotensi dengan lebih tepat, meningkatkan kualiti prospek, dan mengarahkan mereka ke aliran pembuatan keputusan pemilihan parti politik selanjutnya.

 

Dengan strategi yang betul, penjanaan utama boleh menjadi asas yang kukuh dalam usaha parti politik yang berada di dalam kerajaan perpaduan untuk meningkatkan kebolehan dan kejayaan mempengaruhi mereka. – DagangNews.com

 

Afizan Amer adalah Pensyarah Kanan Pemasaran Digital, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Kampus Rembau , Universiti Teknologi Mara N.Sembilan

 KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL INFINITI
 

dagangnews

 

Portfolio Tags