Impak Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat ke atas Ekonomi Malaysia | DagangNews Skip to main content

Impak Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat ke atas Ekonomi Malaysia

Projek pembinaan WCE di Taiping, Perak. - Gambar WCE
Oleh SYED MOHAMMED IDID

DALAM konteks Ekonomi Malaysia yang lebih luas, Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (WCE) merupakan sebahagian daripada perbincangan yang lebih meluas berkenaan dengan Kajian Separuh Penggal (KSP) Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12).

 

Kajian ini dijangka akan menghasilkan rancangan tindakan komprehensif baru yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperluaskan pendapatan rakyat Malaysia.

 

Beberapa aspek penting yang perlu diambil kira mengenai impak Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (WCE) ke atas ekonomi Malaysia adalah seperti berikut:

 

1. Pembangunan Infrastruktur:

Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat adalah salah satu daripada beberapa projek infrastruktur utama yang ditekankan dalam MTR. Projek lain yang disebutkan termasuk pelaksanaan rangkaian 5G, Jalan Tengah Utara, Lebuhraya Pantai Timur 3, ECRL (East Coast Rail Link), LRT Bayan Lepas di Pulau Pinang, Transit Rapid Massa 3, dan Lebuhraya Pan Borneo.

 

Projek-projek ini penting untuk meningkatkan pengangkutan dan perhubungan di negara ini, yang boleh memberi kesan positif kepada perdagangan, pelancongan, dan pembangunan serantau.


 

parafrasa
Plaza tol WCE di Bandar Bukit Raja Selatan. - Gambar WCE

 


2. Pelbagai Ekonomi:

Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat, bersama dengan projek-projek infrastruktur lain, menyumbang kepada pelbagai ekonomi dengan mencipta pekerjaan dan merangsang aktiviti ekonomi di pelbagai kawasan Malaysia.

 

Ia juga dapat meningkatkan daya tarikan negara kepada pelabur dan perniagaan yang mencari lokasi yang berkemampuan dalam hal perhubungan yang baik.

 

3. Pendekatan Berpusatkan Manusia:

MTR dijangka akan beralih kepada pendekatan yang lebih berpusatkan manusia dengan memberi tumpuan kepada memperluaskan pangkalan pendapatan rakyat Malaysia.

 

Usahawan kecil dan sederhana (SMEs) dijangka akan mendapat manfaat daripada peningkatan hubungan tempatan dan penyertaan dalam ekonomi tempatan. Pendekatan ini boleh membantu mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup penduduk.

 

4. Ekonomi Hijau dan Transisi Tenaga:

Komitmen kerajaan terhadap ekonomi hijau dan transisi tenaga adalah aspek penting dalam MTR. Pelaburan dalam teknologi mampan, tenaga boleh diperbaharui, dan amalan mesra alam dijangka meningkat.

 

Ini selari dengan usaha-usaha global untuk menangani perubahan iklim dan meletakkan Malaysia sebagai pemain yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan alam sekitar.

 

WCE

5. Pendigitalan:

Pendigitalan adalah satu lagi bidang tumpuan utama. Kerajaan kemungkinan akan menyokong syarikat-syarikat yang terlibat dalam teknologi hijau dan ekosistem rancangan permulaan teknologi (start-up), menggalakkan inovasi dan ekonomi digital.

 

6. Cabaran dan Pelaksanaan:

Walaupun rancangan yang ambisius, kerajaan menghadapi cabaran dalam melaksanakan projek-projek ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan kekangan fiskal.

 

Kadar pertumbuhan KDNK negara melambat, dan sasaran defisit bagi tahun 2023 menimbulkan kebimbangan tentang keupayaan kerajaan untuk menjalankan projek dengan cepat.

 

Secara keseluruhannya, Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (WCE), sebagai sebahagian daripada inisiatif pembangunan infrastruktur yang lebih luas, memainkan peranan penting dalam usaha kerajaan Malaysia untuk menghidupkan semula ekonomi dan meningkatkan pembahagian pendapatan.

 

Ini sejajar dengan matlamat Kerangka Ekonomi Madani, yang menekankan pendekatan berpusatkan manusia, kelestarian alam sekitar, dan digitalisasi.


 

WCE

 


Walau bagaimanapun, cabaran pelaksanaan masih wujud, mengambil kira keadaan ekonomi semasa.

 

Kejayaan projek-projek ini akan bergantung kepada perancangan yang berkesan, peruntukan sumber, dan kerjasama dengan sektor swasta. - DagangNews.com