Melahirkan generasi Inovator dan Usahawan Muda Kampus | DagangNews Skip to main content

Melahirkan generasi Inovator dan Usahawan Muda Kampus

Program jaringan keusahawanan antarabangsa melibatkan UiTM Negeri Sembilan bersama STAIM Lumajang, Surabaya Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, baru-baru ini.
Oleh Dr. Muhammad Hafiz Ali

UNIVERSITI Teknologi MARA kini melihat keusahawanan menjadi semakin penting dalam dunia perniagaan dan pekerjaan moden yang penuh dengan cabaran dan perubahan pesat.

 

Kampus sebagai pusat pendidikan mempunyai peranan penting dalam membina keusahawanan mahasiswa dan membentuk generasi inovator dan usahawan muda.

 

Atas faktor ini UiTM melalui satu program melalui UiTM Cawangan Negeri Sembilan telah mengambil inisiatif mewujudkan jaringan keusahawanan diperingkat antarabangsa dalam membangunkan keusahawanan mahasiswa.

 

Usaha ini adalah untuk memperkasakan program keusahawanan serta memberikan gambaran keseluruhan tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh kampus untuk menggalakkan pembangunan keusahawanan.

 

Program jaringan keusahawanan antarabangsa ini melibatkan Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Negeri Sembilan Malaysia yang membangunkan kerjasama tiga penjuru bersama Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Lumajang, Surabaya Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

 

 

parafrasa

 

 

Ini bagi memperkasa kefahaman para mahasiswa mengenai keusahawan dan bagaimana ia berfungsi untuk membangunkan sikap bakal pekerja yang positif seterusnya mewujudkan tenaga kerja tempatan yang berkualiti.

 

Namun begitu, pembelajaran keusahawanan juga merupakan modal penting kepada mahasiswa pada masa hadapan. Sebabnya, mempunyai minda dan semangat keusahawanan boleh menggalakkan kreativiti dan inovasi.

 

Mahasiswa juga mempunyai bekal untuk menghadapi perkembangan dunia pekerjaan pada masa hadapan. Kerjasama untuk jangka masa dua tahun ini melibatkan:

 

1.Pendidikan dan Kurikulum

Kerjasama ini membolehkan kampus menyediakan kurikulum berasaskan perkembangan dunia antarabangsa yang relevan dan berorientasikan keusahawanan.

Ini termasuk menawarkan kursus keusahawanan yang mendalam, program pendidikan khusus, seperti kelas keusahawanan, bengkel dan latihan keusahawanan restas sempadan antarabangsa.

Dengan menyediakan kualiti pendidikan keusahawanan yang baik, kampus menyediakan mahasiswa untuk memahami prinsip perniagaan, membangunkan kemahiran keusahawanan, dan memahami proses memulakan dan mengurus perniagaan di peringkat global selaras dengan aspirasi UiTM ‘GLOBALLY RENOWNED, LOCALLY ROOTED’.

 

2. Persekitaran Menyokong

Program ini juga dibuat dengan tujuan mewujudkan satu persekitaran yang menyokong dan memudahkan pembangunan idea dan projek keusahawanan.

Ini boleh dilakukan melalui inkubator perniagaan atau ruang kreatif di mana mahasiswa boleh bekerjasama, bekerjasama melalui rakan di negara lain dan menerima bimbingan daripada mentor berpengalaman di peringkat antarabangsa.

Dalam persekitaran ini, mahasiswa boleh membangunkan idea baharu, menguji konsep perniagaan dan mendapatkan maklum balas yang berharga untuk meningkatkan perniagaan mereka melalui pasaran yang lebih luas seperti Indonesia.

 

 

parafrasa

 

 

3. Perkongsian dengan Industri dan Komuniti Perniagaan

Salah satu lagi strategi membangunkan program ini adalah agar kampus boleh mewujudkan perkongsian pintar dengan industri dan komuniti perniagaan tempatan dan di luar negra.

Melalui perkongsian ini, mahasiswa dilihat boleh memperoleh peluang latihan, akses kepada sumber dan rangkaian perniagaan yang berharga.

Perkongsian pintar dengan industri juga membolehkan mahasiswa memperoleh pemahaman praktikal tentang cara perniagaan beroperasi dan meluaskan ufuk pemikiran mereka tentang potensi kerjaya dan peluang perniagaan yang berbeza.

 

4. Acara dan Pertandingan Keusahawanan

Seperkara lagi mahasiswa akan didedahkan dengan kebolehan untuk mengadakan acara dan pertandingan keusahawanan di peringkat antarabangsa bagi menggalakkan semangat inovasi dan mengenal pasti bakat keusahawanan dalam kalangan pelajar yang berbagai.

Ini boleh dilaksana termasuk pameran perniagaan, pertandingan atau program terancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan idea perniagaan mereka.

Acara dan pertandingan ini menyediakan platform untuk mahasiswa mempraktikkan kemahiran keusahawanan mereka, mendapatkan maklum balas daripada profesional, dan rangkaian dengan rakan usahawan.

 

5. Program Bimbingan Pementoran

Yang terakhir program kerjasama tiga penjuru antara Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Negeri Sembilan Malaysia, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Lumajang, Surabaya Indonesia dan Bank Syariah Indonesia boleh menyediakan program bimbingan kepada mahasiswa yang berminat dalam bidang keusahawanan.

Mentor yang berpengalaman boleh membantu mahasiswa mengembangkan idea perniagaan, memberikan nasihat tentang strategi pemasaran, mengatasi cabaran yang mereka hadapi dan memberikan pandangan praktikal untuk memulakan dan menjalankan perniagaan.

 

 

parafrasa

 

 

Melalui peranan ini, UiTM dapat mewujudkan persekitaran yang menyokong keusahawanan di peringkat antarabangsa, memudahkan pembangunan kemahiran keusahawanan serantau, dan memberi inspirasi kepada mahasiswa untuk berani mengambil risiko dan merealisasikan idea inovatif mereka.

 

Justeru, usaha kerjasama ini dilihat akan memainkan peranan penting dalam membentuk generasi inovator dan usahawan muda yang boleh menyumbang secara positif kepada ekonomi dan masyarakat keseluruhannya. - DagangNews.com

 

Dr. Muhammad Hafiz Ali adalah Koordinator Perbankan & Kewangan, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Kampus Rembau, Universiti Teknologi Mara N.Sembilan.