Strategi berpandukan data membentuk masa hadapan Malaysia MADANI | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 14 June 2023
parafrasa

Strategi berpandukan data membentuk masa hadapan Malaysia MADANI

 

 


DALAM era transformasi digital, data telah menjadi nadi kemajuan untuk negara melangkah maju ke hadapan. Data telah menjadi daya penggerak di sebalik inovasi, pertumbuhan, dan kemajuan masyarakat.

 

Dalam melakar hala tuju masa hadapan Malaysia MADANI, kerajaan perlu memanfaatkan data dari pelbagai sumber, ini termasuk tinjauan, kajian penyelidikan serta pemantauan masa nyata, untuk memastikan bahawa setiap keputusan dan dasar yang dibuat adalah berasaskan bukti empirikal dan bukannya berasaskan andaian mahupun kecenderungan ideologi.

 

Ini bakal menggalakkan akauntabiliti, membentuk semula strategi, membina daya tahan negara dan yang pasti ia bakal memberikan hasil yang lebih baik kepada negara.

 

Strategi Pembentukan Semula

Metrik berasaskan data bertindak sebagai kompas, ia membimbing kerajaan ke arah pembangunan  strategi yang lebih bijak dan berkesan dalam mencapai visi Malaysia MADANI.

 

Dengan menganalisis data mengenai hasil program, corak pertumbuhan ekonomi serta penunjuk sosial, kerajaan dapat memperoleh pandangan mengenai keberkesanan dasar yang dibuat oleh mereka dan mengenal pasti bidang yang perlu untuk proses penambahbaikan.

 

Tidak dinafikan, kuasa data dan analisis boleh membuka satu lembaran baharu negara yang tidak pernah dilihat dan dicapai sebelumnya.

 

Melalui pendekatan berpandangan ke hadapan ini, kerajaan akan sentiasa kekal selangkah ke depan, menunjukkan ketangkasan dan betapa responsifnya mereka terhadap landskap politik, sosial dan ekonomi yang sentiasa berubah.


 

madani

 


Untuk berjaya melaksanakan strategi pembentukan semula, kerajaan perlu memastikan infrastruktur berkaitan dengan data, modal insan yang berkemahiran dalam analisis data dan rangka kerja yang jelas untuk penggunaan data dalam membuat sesuatu keputusan mahupun dasar.

 

Di samping itu, adalah penting bagi kerajaan untuk melibatkan pihak berkepentingan dan rakyat dalam proses pengumpulan dan penggunaan data, memastikan penyertaan dan keterangkuman yang luas.

 

Membina Daya Tahan Negara

Dalam dunia yang dilihat semakin kompleks, membina daya tahan negara adalah sangat penting bagi kerajaan menangani cabaran pada masa mendatang.

 

Pandangan berdasarkan data memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan mengenal pasti kelemahan, mengurangkan risiko serta mengukuhkan lagi kepercayaan rakyat terhadap mereka.

 

Sebagai contoh, dengan menganalisis data mengenai bencana dan trend kesihatan awam, kerajaan dapat membangunkan strategi daya tahan negara yang mampan.

 

Data dan kecerdasan buatan (AI) boleh digunakan bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

 

Dengan menganalisis trend cuaca, kepadatan penduduk dan kelemahan infrastruktur sedia ada, kerajaan dapat mengenal pasti kawasan berisiko tinggi dan memperuntukkan sumber dengan sewajarnya.


 

madani

 


Pendekatan pembinaan daya tahan berasaskan data ini bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawa yang terkesan tetapi juga meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk melindungi mereka.

 

Selain itu, data dan AI juga boleh menyumbang kepada pembangunan strategi proaktif dalam pelbagai sektor seperti dalam sektor penjagaan kesihatan.

 

Dengan melakukan analisis data, ia dapat membantu kerajaan mengenal pasti ancaman kesihatan yang bakal muncul, memantau wabak penyakit sekali gus memastikan peruntukan sumber dengan berkesan dari sebelumnya.

 

Manakala dalam sektor ekonomi, pandangan berdasarkan data boleh memaklumkan dasar untuk menggalakkan pertumbuhan mampan, mengenal pasti peluang inovasi dan keusahawanan untuk menangani jurang sosioekonomi.

 

Pendidikan dan pembangunan kemahiran juga merupakan komponen penting dalam membina daya tahan negara.

 

Dengan memanfaatkan data mengenai hasil pendidikan, trend tenaga kerja, dan permintaan industri, kerajaan boleh menyesuaikan program pendidikan dan latihan untuk melengkapkan rakyat mereka dengan kemahiran yang diperlukan dalam dunia yang pesat berubah.

 

Ini memastikan tenaga kerja yang berdaya tahan, boleh menyesuaikan diri dan boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta dapat menahan dari sebarang ancaman yang boleh menganggu gugat kestabilan negara.

 

Selain itu, strategi daya tahan berasaskan data memerlukan kerjasama dan perkongsian yang kukuh dengan pelbagai pihak berkepentingan.


 

madani

 


Kerajaan secara aktif boleh melibatkan diri dengan ahli akademik, pakar industri serta organisasi yang berkaitan bagi memanfaatkan kepakaran mereka, akses sumber data yang relevan dalam mencipta penyelesaian yang lebih berkesan.

 

Dengan memupuk budaya kerjasama dan inovasi, kerajaan boleh memanfaatkan kecerdasan kolektif dan mengukuhkan usaha dalam membina daya tahan negara.

 

Malaysia MADANI Dipacu Data

Dengan menerapkan potensi data, Malaysia MADANI bukan sahaja mengubah pembuatan dasar tetapi juga memupuk budaya inovasi, kerjasama, dan akauntabiliti. Ini adalah bukti komitmen kerajaan terhadap ketelusan yang di canang!

 

Data akan menjadi jambatan yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat, membolehkan dialog terbuka diadakan dan menggalakkan penyertaan aktif dalam membuat keputusan yang inklusif.

 

Ia juga bakal menjadi satu anjakan paradigma dalam bagaimana Malaysia MADANI mendekati isu-isu masyarakat melalui data.

 

Transformasi berpandukan data dipacu data akan menjadi bukti komitmen tidak berbelah bahagi kerajaan terhadap rakyat dalam usaha untuk membina masa hadapan negara yang lebih baik dan makmur untuk generasi akan datang. – DagangNews.com


Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat


KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

Portfolio Tags