EDOTCO lancarkan Program Pembangunan Vendor untuk tingkatkan keupayaan, piawaian industri bagi PKS Malaysia | DagangNews Skip to main content

EDOTCO lancarkan Program Pembangunan Vendor untuk tingkatkan keupayaan, piawaian industri bagi PKS Malaysia

KUALA LUMPUR 19 Jun - EDOTCO Malaysia melancarkan program pembangunan kapasiti yang mengutamakan industri.

 

Program ini bukan sekadar inisiatif strategik, tetapi peluang unik untuk pembekal dan rakan kongsi perniagaan kami, terutamanya PKS Malaysia, untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing mereka dalam sektor infrastruktur digital dan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri.

 

Program Pembangunan Vendor EDOTCO (VDP), yang pertama kali diperkenalkan pada 2018, merupakan inisiatif strategik bertujuan meningkatkan keupayaan vendor agar lebih sejajar dengan piawaian operasi dan matlamat strategik EDOTCO.

 

VDP yang baru dipertingkatkan akan meliputi lima dimensi kritikal dalam industri menara: Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus (ESG), Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan (OHS), Integriti, Pengurusan Kesinambungan Perniagaan dan Operasi Pelancaran.

 

Modul program dibangunkan untuk memastikan konsep dan amalan utama yang diterima secara global daripada garis panduan, piawaian dan peraturan industri, seperti Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) oleh PBB, ISO 45001 oleh Pertubuhan Standardisasi Antarabangsa, dan Anti-Malaysian Anti- Akta Suruhanjaya Rasuah oleh Kerajaan Malaysia, mudah difahami dan boleh disesuaikan.

 

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan EDOTCO, Adlan Tajuddin berkata, program ini adalah bukti komitmen jangka panjang syarikat untuk membina rantaian bekalan yang teguh, cekap dan mampan.

 

"Ia bukan sahaja tentang meningkatkan kemahiran dan keupayaan vendor kami, tetapi juga tentang memupuk pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang mereka.

 

“Sebagai TowerCo terbesar di negara ini, kami berbangga dalam menyokong pembangunan PKS Malaysia yang menjalin hubungan lama dengan kami.

 

"Program Pembangunan Vendor adalah sumbangan kami kepada pembinaan negara. Dengan melabur dalam vendor ini melalui program ini dan menyediakan pensijilan, kami bukan sahaja meningkatkan prestasi mereka tetapi juga meningkatkan kredibiliti mereka untuk membida projek di seluruh Malaysia.

 

"Ini, seterusnya, memupuk penciptaan nilai yang lebih besar untuk negara dan masa depan yang lebih cerah untuk vendor kami,” kata beliau.

 

VDP dilancarkan hari ini di Laman EDOTCO di Saujana Subang dengan kohort pertama lebih 150 vendor.

 

Program ini bermula dengan dimensi ESG, memberikan peserta akses kepada Skim Insentif Kelestarian Kerajaan, sebuah program yang direka oleh Pusat Pembangunan & Penyelidikan Usahawan (CEDAR), anak syarikat milik penuh SME Bank, dan dibangunkan bersama UNGC Malaysia & Brunei.

 

Memandangkan pematuhan ESG mendapat perhatian daripada Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti, modul ini membantu vendor PKS dan rakan kongsi perniagaan EDOTCO untuk menerima pakai amalan mampan dan berpotensi melayakkan diri untuk geran Dana Angkat ESG, bernilai RM40,000, yang diperuntukkan oleh Kerajaan.

 

Selain itu, EDOTCO sedang menyediakan rantaian bekalan kami untuk menyelaraskan dengan inisiatif Sasaran Berasaskan Sains (SBTi) untuk pelepasan GHG Skop 3, menyokong sasaran jangka panjang kerajaan untuk mencapai sifar bersih menjelang 2050. Penjajaran ini memastikan vendor kami kekal berdaya saing dan menyumbang kepada matlamat kelestarian. - DagangNews.com