Lebih banyak soalan dibangkitkan oleh Bursa Securities mengenai pelupusan tanah RM170 juta YNH Property kepada Sunway | DagangNews Skip to main content

Lebih banyak soalan dibangkitkan oleh Bursa Securities mengenai pelupusan tanah RM170 juta YNH Property kepada Sunway

KUALA LUMPUR 26 Mei - Urus niaga tanah YNH Property Bhd dengan Sunway Group Bhd berdepan cabaran semakin besar berikutan Bursa Securities menimbulkan lebih banyak persoalan mengenai urus niaga itu.

 

Pada 16 Mei, YNH Property mengumumkan bahawa ia akan melupuskan sebidang tanah seluas 5.09 ekar di Desa Sri Hartamas kepada anak syarikat milik penuh Sunway Sunway Living Space Sdn Bhd dengan wang tunai RM170 juta.

 

Bagaimanapun, ia dikeluarkan dengan pertanyaan pertama oleh Bursa Securities yang mempunyai 26 soalan, yang dijawab oleh YNH Property pada 19 Mei.

 

Pada Khamis, YNH Property menerima pertanyaan kedua daripada Bursa Securities berkaitan dengan perjanjian tanah itu, dan dikehendaki memberikan maklum balasnya dalam masa 24 jam.

 

Dalam jawapannya kepada pertanyaan itu, YNH Property mengakui kumpulan itu telah terlepas pandang beberapa butiran dan akan mendapatkan nasihat daripada penasihat untuk membetulkan kesilapan itu.

 

Kumpulan itu juga menegaskan bahawa kemasukan syarat khusus untuk mendapatkan kelulusan pemegang sahamnya adalah untuk memenuhi keperluan Sunway, yang timbul daripada rundingan itu.

 

Menarik untuk melihat sama ada Bursa berpuas hati dengan maklum balas terkini oleh YNH Property.

 

ARTIKEL BERKAITAN: YNH terima 26 soalan daripada Bursa Malaysia berhubung perjanjian jualan tanah bernilai RM170 juta kepada Sunway

 

Di bawah ialah jawapan YNH Property kepada pertanyaan kedua:

1. Berdasarkan representasi anda yang dibuat dalam pengumuman, Perjanjian Sub-Jualan yang dimeterai pada 18 April 2022 di mana Penjual telah membeli Hartanah daripada Pemilik Benefisial Pertama untuk balasan pembelian sebanyak RM150 juta dianggap sebagai transaksi menurut Bab 10 dan Soalan & Jawapan 10.2 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (LR). Dalam hal ini, anda dikehendaki mengira materialiti nisbah peratusan menurut Perenggan 10.02 LR dan membuat pengumuman mengenai pemerolehan Harta, jika perlu, menurut Bab 10 LR.

 

Kami (YNH Property) mengakui pengawasan kami terhadap [pengumuman] sedemikian dan akan mendapatkan nasihat daripada Penasihat untuk membetulkan kesilapan ini.

 

2. Untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai "pelbagai penyerahan kepada pelbagai pihak berkuasa" berkenaan dengan pendaftaran tertunda untuk Kar Sin Bhd sebagai pemilik berdaftar dengan menyatakan nama pihak berkuasa yang terlibat, jenis/perihalan permohonan yang dikemukakan, tarikh permohonan, status semasa permohonan dan garis masa indikatif untuk mendapatkan kelulusan pihak berkuasa.

 

Permohonan atas nama Pemilik Benefisial Pertama kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dibuat pada 13 Oktober 2022 untuk mendapatkan hakmilik muktamad selepas pemerolehan wajib oleh kerajaan dan dianggarkan kelulusan untuk permohonan dengan tajuk akhir hanya boleh diperolehi pada bulan Julai atau Ogos 2023.

 

Selain itu, Perintah Pembangunan (DO) yang diluluskan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memerlukan pembaharuan tahunan dan pada masa ini kelulusan diberikan kepada Pemilik Manfaat Pertama berdasarkan sokongan yang pemilik berdaftar dan Pemilik Benefisial Pertama adalah pihak yang sama dan perubahan dalam pemilikan boleh mengganggu pembaharuan DO.

 

3. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang rasional dan sebab kemasukan Syarat Duluan (Condition Precedent) khusus untuk mendapatkan kelulusan pemegang saham YNH jika Cadangan Pelupusan tidak tertakluk kepada kelulusan pemegang saham tersebut.

 

Kemasukan Syarat Duluan khusus untuk mendapatkan kelulusan kelulusan pemegang saham YNH adalah untuk memenuhi keperluan oleh Pembeli yang timbul daripada rundingan.

 

4. Menurut Perenggan 9.03(1) LR, penerbit tersenarai mesti membuat pendedahan awam segera tentang sebarang maklumat penting. Perenggan 9.04 LR juga menetapkan beberapa contoh peristiwa yang mungkin memerlukan pendedahan segera termasuk, antara lain, kemasukan ke dalam perjanjian usaha sama dan pemerolehan atau kehilangan kontrak. Dalam hal ini, sila jelaskan asas/ justifikasi dan penilaian materialiti yang dilakukan oleh YNH untuk membentuk kesimpulan bahawa tiada pengumuman diperlukan untuk Perjanjian Pembinaan Turnkey yang dimeterai pada 20 Jun 2016 dan penamatan perjanjian tersebut pada 1 April, 2022.

 

5. Untuk menyediakan syarat-syarat penting Perjanjian Pembinaan Turnkey yang dimeterai pada 20 Jun 2016.

 

Kami mengakui pengawasan kami terhadap [pengumuman] sedemikian dan akan mendapatkan nasihat daripada Penasihat untuk membetulkan kesilapan ini.

 

6. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa Vendor (sebagai kontraktor) perlu membuat bayaran pendahuluan kepada Pemilik Manfaat Pertama (sebagai pemaju) berdasarkan bahagian pembahagian keuntungan yang dipersetujui sebelum masa siap Pembangunan Bercampur. Untuk mengulas jika terma/aturan tersebut adalah adil/munasabah dan demi kepentingan terbaik YNH.

 

Bayaran pendahuluan oleh Vendor adalah keperluan Perjanjian Pembinaan Turnkey dan sebagai balasan kepada bayaran pendahuluan, Vendor mendapat hak untuk menggunakan tanah sebagai jaminan untuk dicagarkan kepada institusi kewangan untuk membiayai operasi Vendor tanpa sekatan yang merupakan satu keadilan. istilah komersial untuk kedua-dua pihak.

 

7. Untuk mewajarkan lebih lanjut mengenai rasional untuk bayaran balik dibuat dengan syarat apabila berjaya menjual Harta tersebut kepada pembeli pihak ketiga. Sekiranya Cadangan Pelupusan tidak berjaya dan Penjual tidak dapat mencari pembeli baharu, sila jelaskan sama ada bayaran balik akan terus ditahan oleh Pemilik Benefisial Pertama selama-lamanya. Untuk juga menyediakan terma dan klausa penting yang berkaitan dengan bayaran balik tersebut. Untuk mengulas jika pengaturan ini adil/munasabah dan demi kepentingan terbaik YNH.

 

Memandangkan Pemilik Manfaat Pertama bersetuju untuk menurunkan harga jualan kepada RM150 juta dan bagi mereka untuk terus bersetuju untuk membayar balik jumlah pembezaan sebanyak RM89.5 juta, masa yang munasabah yang besar diperlukan untuk dibenarkan kepada Pemilik Benefisial Pertama agar untuk menjamin pembayaran balik.

 

Sekiranya Penjual tidak dapat mencari pembeli baharu, Penjual mungkin perlu mempertimbangkan untuk menghidupkan semula perjanjian pembinaan siap guna untuk mendapatkan semula jumlah yang dibayar kepada Pemilik Manfaat Pertama. - DagangNews.com