Brunei raih manfaat daripada pembukaan semula ekonomi dan harga tenaga lebih tinggi - AMRO | DagangNews Skip to main content

Brunei raih manfaat daripada pembukaan semula ekonomi dan harga tenaga lebih tinggi - AMRO

Oleh Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO)

SELEPAS kemerosotan kepada pertumbuhan tahun lalu akibat penularan varian Delta COVID-19, aktiviti ekonomi di Negara Brunei Darussalam semakin meningkat secara beransur-ansur, terutamanya dalam sektor bukan minyak dan gas (O&G).

 

Kadar vaksinasi yang tinggi telah membolehkan langkah-langkah pembendungan dan sekatan sempadan ditarik balik, sekali gus pembukaan semula ekonomi sepenuhnya.

 

Harga tenaga global yang lebih tinggi juga telah memanfaatkan Brunei Darussalam, membantu memperbaiki kedudukan luaran dan memulihkan penampan fiskal.

 

Walaupun usaha peremajaan berterusan dalam sektor O&G mempunyai kesan ke atas pertumbuhan, hasilnya akan menghasilkan kebolehpercayaan aset yang lebih baik dan ketersediaan pengeluaran.

 

Kepelbagaian berterusan dalam sektor bukan O&G, termasuk memupuk bidang pertumbuhan baharu (seperti pendigitalan dan pelaburan hijau), akan membantu memupuk daya tahan dan meletakkan ekonomi pada kedudukan yang lebih kukuh dalam jangka panjang.


 

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

 


Penilaian awal ini dibuat oleh Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) selepas Lawatan Perundingan Tahunan ke Brunei Darussalam dari 26 hingga 30 November 2022.

 

Misi itu diketuai oleh Timbalan Ketua Kumpulan AMRO dan Pakar Ekonomi Kanan, Anthony Tan. Pengarah AMRO Kouqing Li dan Ketua Ekonomi Hoe Ee Khor bertemu Dato Dr Amin Abdullah, Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi (II) Dato Dr Amin, dan Pengarah Urusan Bank Negara Brunei Darussalam Hajah Rokiah, dan mengambil bahagian dalam mesyuarat dasar.

 

Perbincangan itu tertumpu terutamanya pada prospek pemulihan pasca pandemik, risiko limpahan global akibat perang di Ukraine dan keadaan kewangan global yang semakin ketat, serta cabaran pembangunan jangka panjang.

 

Perkembangan dan Tinjauan Ekonomi

“Program vaksinasi COVID-19 yang sangat komprehensif telah membolehkan Brunei Darussalam beralih ke fasa endemik, membolehkan pembukaan semula ekonomi yang lebih penuh dan pemulihan aktiviti ekonomi, khususnya dalam sektor perkhidmatan.

 

"Di sebalik perkembangan positif ini, ekonomi dijangka mencatat pertumbuhan negatif sebanyak 1.2 peratus pada 2022, terjejas oleh penurunan dalam pengeluaran O&G huluan.” kata Tan.

 

“Namun begitu, pengalihan bekalan gas domestik kepada aktiviti hiliran telah menyumbang kepada prestasi yang lebih kukuh bagi sektor bukan O&G, membantu menyokong pertumbuhan.”


 

brunei

 


Inflasi telah meningkat kepada paras tertinggi beberapa tahun, terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga makanan global. Peperangan di Ukraine telah menjejaskan harga komoditi global dan mengganggu rantaian bekalan.

 

Walaupun harga komoditi global telah jatuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini, inflasi berkemungkinan kekal tinggi pada 3.7 peratus pada 2022.

 

Kedudukan luaran kekal kukuh, dengan imbangan pembayaran keseluruhan merekodkan lebihan yang besar sebanyak 7.8 peratus daripada KDNK pada 2021. Ini mencerminkan peningkatan ketara lebihan akaun semasa kepada 11.2 peratus daripada KDNK berikutan harga tenaga global yang lebih tinggi.

 

Pada 2022, lebihan akaun semasa dianggarkan terus melebar kepada 12.8 peratus daripada KDNK, dirangsang oleh harga komoditi yang menggalakkan dan aktiviti teguh dalam sektor bukan O&G.

 

Risiko, Kelemahan dan Cabaran

Risiko kepada unjuran condong ke arah bawah disebabkan ketidaktentuan yang tinggi dalam pasaran tenaga global di tengah-tengah perkembangan geopolitik yang tidak menentu, dan kebimbangan mengenai prospek ekonomi global.

 

Walaupun Brunei Darussalam telah mencapai kemajuan yang baik dalam kepelbagaian ekonomi, ekonomi masih terdedah kepada kejutan domestik dan luaran. Risiko domestik termasuk cabaran dalam memperbaharui lapangan O&G luar pesisir.

 

Dari segi luaran, kemungkinan penurunan dalam permintaan tenaga global, mencerminkan kelembapan dalam rakan dagangan utama, akan menyeret pertumbuhan.


 

brunei

 


Keadaan kewangan global yang semakin ketat dan tekanan kos yang semakin meningkat boleh menyebabkan sedikit tekanan menurun ke atas pendapatan korporat di Brunei Darussalam — termasuk yang bergantung kepada eksport O&G. Kos pinjaman yang lebih tinggi secara mendadak, ditambah dengan pertumbuhan hasil yang perlahan boleh diterjemahkan kepada beban khidmat hutang yang lebih tinggi bagi sesetengah korporat.

 

Dalam jangka panjang, kemerosotan dalam permintaan global untuk bahan api fosil, didorong oleh peralihan kepada pelepasan karbon sifar bersih untuk mengehadkan perubahan iklim, merupakan risiko kekal bagi Brunei Darussalam terhadap peristiwa berkaitan cuaca ekstrem bukan sahaja mengakibatkan kerugian besar kepada aset fizikal/ infrastruktur tetapi juga boleh menjejaskan kewangan awam dan menimbulkan risiko sistemik kepada sektor kewangan.

 

Syor Dasar

Penerimaan eksport O&G yang kukuh daripada harga minyak yang tinggi telah membantu memulihkan kedudukan fiskal Brunei Darussalam.

 

Walau bagaimanapun, melihat melangkaui syarat segera keuntungan perdagangan, usaha berterusan untuk mempelbagaikan lagi sumber hasil adalah wajar untuk melindungi kewangan awam daripada turun naik dan procyclicality.

 

Pihak berkuasa juga harus terus maju dengan pembaharuan perbelanjaan, sekali gus mengukuhkan penyatuan fiskal untuk mengukuhkan kemampanan fiskal jangka sederhana.

 

Sejak Mei 2022, keadaan monetari telah mengetatkan, memandangkan pelarasan menaik dalam deposit kemudahan tetap bank pusat dan kadar pinjaman.


 

brunei

 


Pelarasan — mencerminkan perkembangan dalam kadar faedah Singapura — adalah sesuai, memandangkan tambatan kepada dolar Singapura di bawah Perjanjian Kebolehtukaran Mata Wang. Rangka kerja ini terus memberi manfaat kepada Brunei Darussalam, membantu mengukuhkan kestabilan makroekonomi.

 

Dalam sektor kewangan, memandangkan turun naik yang meningkat dalam pasaran kewangan global, pihak berkuasa adalah bijak untuk mengukuhkan rangka kerja pengurusan risiko bagi pemantauan risiko yang berkaitan dengan aktiviti pemberian pinjaman bank dan pelaburan lebihan mudah tunai di luar negara untuk pulangan yang lebih tinggi.

 

Memperkukuh lagi peruntukan kredit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS) kekal penting untuk memupuk pertumbuhan dan pembangunan sektor swasta.

 

Walaupun kemajuan kepelbagaian ekonomi setakat ini membanggakan, terdapat ruang untuk mempercepatkan pelaksanaan projek FDI dalam sektor keutamaan (seperti makanan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan pelancongan).


 

brunei

 


Pendekatan proaktif pihak berkuasa terhadap perubahan iklim juga harus diteruskan, disokong oleh peruntukan belanjawan yang sesuai. Insentif fiskal juga boleh dipertimbangkan, untuk perusahaan yang mengambil bahagian dalam penyesuaian dan mitigasi perubahan iklim.

 

Dalam bidang lain, seperti pasaran buruh, dan dalam menjalankan persekitaran perniagaan, adalah menggalakkan untuk mengambil perhatian bahawa pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, untuk menangani cabaran struktur yang telah lama wujud. Inisiatif ini, yang dialu-alukan, adalah langkah ke arah yang betul. — DagangNews.com