Mempersiapkan diri dengan Dasar Monetari Malaysia 2024 | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 29 November 2023

Mempersiapkan diri dengan Dasar Monetari Malaysia 2024

 

 

 

DALAM menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan cabaran global, peranan Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank pusat untuk menjamin kestabilan ekonomi dengan dasar monetari dilihat semakin mencabar.

 

Kadar Asas Semalaman (OPR) sentiasa menjadi tumpuan dan dijangkakan BNM bakal berhati-hati dan mungkin mengekalkan kadar OPR pada 3.0 peratus sepanjang tahun 2024.

 

Pendekatan berhemat ini mencerminkan kewaspadaan mendalam, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap petunjuk ekonomi domestik, pemahaman yang mendalam tentang perubahan global, serta keterbukaan terhadap perspektif baru seperti teknologi, inovasi dan kelestarian alam sekitar.

 

Komitmen BNM untuk memantau dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menekankan kepentingan fleksibiliti dalam membentuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih mampan.

 

Kestabilan Ekonomi dan Fleksibiliti

Menurut Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Bhd, Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid, peningkatan OPR daripada 1.75 peratus kepada 3.0 peratus baru-baru ini mencerminkan fleksibiliti BNM untuk bertindak balas terhadap dinamik ekonomi domestik mahupun global.


 

Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid
                    Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid

 


Keputusan untuk mengekalkan OPR pada 3.0 peratus sepanjang 2024 bergantung kepada unjuran pertumbuhan ekonomi sekitar 4.5 peratus dan inflasi terkawal sekitar 2.5 peratus. Walau bagaimanapun, Dr Afzanizam menekankan bahawa sifat dinamik asas monetari membolehkan fleksibiliti dalam menghadapi perubahan ekonomi yang tidak dijangka.

 

Dalam konteks global, keputusan Malaysia untuk menyesuaikan dasar monetarinya menjadi semakin penting. Tekanan luar, seperti ketegangan geopolitik dan turun naik pasaran kewangan global, menyerlahkan kesalinghubungan ekonomi global dan keperluan Malaysia untuk menangani cabaran ini dengan lebih berkesan.

 

Faktor Global dan Domestik

Kaladher Govindan, Ketua Penyelidikan di TA Securities, membentangkan perspektif baru dengan mencadangkan bahawa keputusan untuk mengekalkan OPR bukan hanya isu domestik. Jangkaan pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat pada 2024 mempunyai peranan penting dalam keputusan BNM.

 

Persekitaran kadar faedah yang akomodatif, hasil daripada perubahan dasar di Amerika Syarikat, dianggap positif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Malaysia, menunjukkan kesalinghubungan pasaran kewangan global. Perspektif ini mengesahkan kepentingan mempertimbangkan kesan dinamik ekonomi global terhadap dasar monetari Malaysia.


 

Kaladher Govindan
                                      Kaladher Govindan

 


Walau bagaimanapun, analisis mendalam diperlukan untuk lebih memahami faktor intrinsik kesihatan ekonomi Malaysia. Faktor domestik seperti dasar kerajaan, perbelanjaan pengguna, pelaburan perniagaan dan tahap pekerjaan kekal sebagai faktor utama dalam membentuk hala tuju ekonomi negara.

 

Selain faktor global, adalah penting untuk menilai sama ada faktor domestik juga mungkin mempunyai kesan dalam menentukan dasar ekonomi negara. Kebergantungan berlebihan kepada faktor luar boleh menghalang keupayaan Malaysia untuk menetapkan laluan mengikut keperluan dan keutamaan ekonomi yang unik.

 

Keseimbangan antara kesedaran global dan autonomi domestik adalah kunci untuk memastikan keputusan ekonomi Malaysia adalah kontekstual.

 

Cabaran Inflasi dan Dinamik

Melihat dengan lebih dekat trend inflasi oleh MIDF Research mendedahkan nuansa kompleks dalam dinamik ekonomi Malaysia. Pada Oktober 2023, inflasi susut kepada 1.8 peratus, mencatatkan titik terendah sejak April 2021.

 

Penurunan ini disebabkan oleh kawalan harga yang baik untuk barangan harian dan harga komoditi global yang stabil. Inflasi teras, bagaimanapun, berada pada 2.4 peratus tahun ke tahun, melepasi tahap pra-pandemik. Memahami perubahan ini adalah kunci untuk membongkar kerumitan tekanan inflasi di Malaysia.

 

Sintesis Cabaran Luaran dan Dinamik Inflasi

Sifat rumit trend inflasi menuntut pertimbangan kritikal dalam penggubalan dasar-dasar asas BNM. Walaupun inflasi keseluruhan kekal terkawal, inflasi teras yang berterusan melepasi tahap pra-pandemik mencerminkan faktor dasar ekonomi yang telah dibuat.

irsyad

 


Tindak balas strategik BNM terhadap persekitaran dinamik ini adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan antara kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

 

Jangkaan bahawa BNM mungkin memilih untuk mengekalkan OPR pada kadar semasa berpunca daripada pertimbangan permintaan domestik yang stabil di tengah-tengah ketidaktentuan global.

 

Pendekatan strategik ini menekankan keseimbangan yang diperlukan untuk melindungi kestabilan ekonomi di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dan cabaran global. OPR, sebagai alat monetari utama yang mempengaruhi kos pinjaman, menjadi senjata kritikal dalam senjata BNM untuk menangani cabaran luaran dan kerumitan dinamik inflasi.

 

Perbezaan Inflasi Serantau dan Perbandingan Global

Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), kebanyakan negeri mencatatkan inflasi di bawah purata kebangsaan iaitu 1.8 peratus. Bagaimanapun, Putrajaya, Sarawak, Perak dan Selangor mencatatkan kadar inflasi melebihi purata kebangsaan.

 

Apabila membandingkan Malaysia dengan negara-negara terpilih, kadar inflasi dilihat lebih rendah daripada beberapa negara serantau seperti Filipina dan Korea, tetapi lebih tinggi daripada China dan Thailand. Konteks global ini menambah kerumitan kepada keputusan BNM.

 

Perspektif Baru: Teknologi, Inovasi, dan Kelestarian Alam Sekitar

Dimensi baharu yang perlu diberi perhatian ialah peranan teknologi dan inovasi dalam membentuk landskap ekonomi Malaysia. Ketika Malaysia berusaha untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, penggunaan kemajuan teknologi boleh menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi yang mampan.

 

Dasar monetari BNM perlu mempertimbangkan bagaimana pelaburan dalam infrastruktur digital dan inovasi boleh memberi kesan kepada produktiviti ekonomi dan daya saing.


 

irsyad

 


Dasar yang memandang ke hadapan dan memacu transformasi digital boleh menyumbang kepada daya tahan ekonomi negara. Penubuhan ekosistem digital yang kukuh juga boleh meningkatkan daya tahan negara terhadap kejutan ekonomi global.

 

Dimensi tambahan yang semakin meningkat ialah penekanan terhadap kelestarian alam sekitar. Di tengah-tengah kebimbangan global terhadap perubahan iklim, bank pusat di seluruh dunia semakin mempertimbangkan kesan alam sekitar terhadap dasar mereka.

 

BNM juga boleh meneroka ruang untuk menyelaraskan dasar monetari dengan matlamat kelestarian alam sekitar.

 

Menggabungkan inisiatif kewangan mampan dan menyediakan insentif untuk amalan lestari boleh menjadi sebahagian daripada pelan dasar, menyumbang bukan sahaja kepada kestabilan ekonomi tetapi juga kepada matlamat kemampanan yang lebih luas di Malaysia.

 

Memandang Ke Hadapan

Trajektori dasar monetari Malaysia pada masa hadapan mungkin bergantung kepada sejauh mana ketahanan ekonomi dalam menghadapi kegawatan luaran dan seberapa berkesan BNM boleh menguruskan dinamik dalaman.

 

Dengan ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global terus menonjol, peranan bank pusat dalam mengekalkan kestabilan semakin penting. Menjelang 2024, gabungan penunjuk ekonomi yang kompleks, tindak balas dasar, inovasi teknologi dan amalan lestari akan terus membentuk landskap ekonomi Malaysia.

 

Keputusan BNM sudah pasti akan memainkan peranan penting dalam mengemudi negara ke arah kemakmuran, dengan menetapkan kepentingan fleksibiliti dalam menghadapi persekitaran ekonomi global yang sentiasa berubah. - DagangNews.com

 

 


Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat.

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

 

 

 

 

dagangnews

 

 

Portfolio Tags