Bila PNB undi menentang, kenapa syarikat tersenarai awam terus redah? | DagangNews Skip to main content

Bila PNB undi menentang, kenapa syarikat tersenarai awam terus redah?

MERREPAK oleh JOHARDY IBRAHIM

 

 

TIDAK berapa lama dulu, seorang CEO memberitahu matlamatnya adalah menjadikan syarikat yang diterajuinya menjadi syarikat berkaitan kerajaan atau GLC.

 

Mesej CEO itu yang disampaikan dalam pertemuan dengan beberapa editor kanan difahami kerana sebagai syarikat berstatus GLC mempunyai kelebihan besar terutama keyakinan pelabur terhadap sahamnya di Bursa Malaysia.

 

Secara umumnya, prestasi saham syarikat berstatus GLC lebih bersemarak kerana pelabur cenderung untuk memilih kaunter yang terjamin dan selamat, apatah lagi wujudnya syer kerajaan, saham syarikat tidak akan dibenarkan hanyut sewenang-wenangnya.

 

Status GLC mengikut terminologi merujuk kepada syarikat di mana kerajaan ialah pemegang saham majoriti atau pemegang saham tunggal terbesar dan mempunyai keupayaan untuk melaksanakan dan/atau mempengaruhi keputusan utama seperti pelantikan ahli lembaga pengarah dan pengurusan kanan.

 

Dalam keadaan di mana sesebuah syarikat bukan berstatus GLC, penyertaan kerajaan sebagai pelabur di dalam syarikat amat dialu-alukan sebagai pelabur institusi.

 

Pelabur institusi ialah pemilik aset dan pengurus aset dengan ekuiti pegangan dalam syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, menurut definisi Suruhanjaya Sekuriti.

 

Pelabur institusi tidak semestinya kerajaan. Ia termasuk organisasi berikut: kesatuan kredit, bank, dana besar seperti dana bersama atau lindung nilai, dana modal teroka, syarikat insurans dan dana pencen.

 

Dalam konteks kerajaan, entiti yang lazimnya menjadi pelabur institusi ialah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), Permodalan Nasional Berhad (PNB), Tabung Haji (TH), Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Khazanah Nasional.
 


 

merrepak


 

Mereka menyumbang sebahagian besar daripada volume transaksi jual-beli pasaran saham. Pelabur institusi mempunyai kuasa beli yang besar dan transaksi yang dilakukan boleh memberi impak besar pada harga saham.

 

Pelabur institusi mempunyai kelebihan sumber lebih besar seperti penganalisis sepenuh masa dan sistem atau perisian analisis yang mahal (mencecah puluhan ribu). Mereka juga selalu dirujuk sebagai "Smart Money" atau "Sharks".

 

UNDI MENENTANG

Berita terbaharu mengenai keputusan Permodalan Nasional Berhad (PNB) untuk mengundi menentang resolusi pengarah syarikat mahu menerbitkan dan memperuntukkan saham baharu, telah menarik perhatian ramai.

 

PNB telah mengundi menentang resolusi untuk mendapatkan mandat am bagi terbitan saham baharu semasa mesyuarat agung tahunan (AGM) Bermaz Auto Berhad. PNB juga merancang untuk mengundi yang sama pada AGM akan datang daripada Hong Leong Bank Berhad.

 

BACA: PNB bakal undi menentang cadangan Hong Leong Bank untuk terbitkan saham

 

Perlu diingat bahawa PNB telah mengundi "menentang" resolusi yang sama yang dicadangkan oleh beberapa orang daripada syarikat penerima pelaburannya sebelum ini.

 

Mengikut garis panduan pengundian PNB, berkuat kuasa 1 Mei 2022, PNB boleh mengundi "menentang" resolusi di bawah Seksyen 75 dan 76 CA2016 jika didapati tidak mencukupi pendedahan tentang cara pengeluaran dan terancang penggunaan hasil terbitan saham atau pengeluaran yang dicadangkan itu dianggap memudaratkan syarikat dan bukan untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

 

Walau bagaimanapun, pengecualian dibuat jika penerima pelaburan syarikat secara eksplisit mendedahkan tujuan mencari mandat ini. Contohnya, keperluan modal kawal selia, pembiayaan projek pelaburan, modal kerja, pemerolehan, peluang strategik, dan sebagainya.

 

Pendirian PNB adalah sama dengan pendirian mengundi KWAP. Kumpulan wang pencen tersebut akan mengundi menentang resolusi sedemikian jika syarikat gagal menyatakan tujuan dengan nyata dan penggunaan dana yang dirancang untuk dikumpul daripada mandat tersebut.


 

Lim Cian Yai
                                   Lim Cian Yai

 

 

Mengulas mengenai isu ini, Lim Cian Yai iaitu Pengurus, Pemantauan Korporat Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti Berhad (MSWG) memberitahu badan itu juga akan mengundi “menentang” resolusi mengenai mandat am jika syarikat itu "kaya tunai" dan tidak ada rancangan/projek yang dikenal pasti untuk menggunakan tunai terkumpul.

 

Kebaikan dan keburukan

Hujah standard terhadap keperluan mendapatkan kelulusan pemegang saham untuk menerbitkan saham ialah ia akan menyediakan pengarah dengan fleksibiliti yang diperlukan untuk mengambil tindakan pantas untuk proses korporat, terutama apabila keadaan pasaran menggalakkan.

 

Ini akan membolehkan syarikat mempercepatkan proses mengeluarkan dan memperuntukkan saham baharu (dengan cara penempatan persendirian) tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung luar biasa (EGM) untuk pemegang saham kelulusan.

 

Selain itu, lembaga pengarah dan pengurusan juga berhujah bahawa mereka tidak dapat menyatakan tujuan secara ekspresif dan rancangan penggunaan hasil untuk mandat am kerana mereka menganggap maklumat tersebut sensitif secara komersial.

 

Mengenepikan hak pendahuluan di bawah Seksyen 85(1) Akta Syarikat 2016 (CA2016), pemegang saham memiliki hak pendahuluan untuk ditawarkan mana-mana saham baru dalam syarikat yang bernilai bersamaan dengan saham terbitan sedia ada dalam syarikat.

 

Sebelum ini, syarikat tersenarai awam telah membentangkan resolusi untuk mendapatkan kelulusan mandat am untuk menerbitkan saham baru di bawah Seksyen 75 & 76 CA2016 tanpa memaklumkan secara khusus pemegang saham hak pendahuluan berkanun mereka yang dinyatakan dalam Seksyen 85(1) daripada CA2016.

 

Walau bagaimanapun, kita telah melihat perubahan dalam amalan sedemikian dengan peningkatan bilangan syarikat (mis., JOE Holdings Berhad, Hong Leong Bank Berhad) memberitahu secara ekspresif pemegang saham mengenai langkah mengenepikan hak tersebut sekiranya mereka meluluskan resolusi dalam AGM.

 

 

merrepak

 

 

Perubahan berlaku selepas baru-baru ini Keputusan Mahkamah Rayuan dalam Concrete Parade Sdn Bhd melawan Apex Equity Holdings Bhd & Ors (2021), yang berpendapat bahawa pemegang saham sedia ada tidak boleh menafikan hak pendahuluannya melainkan terdapat "arah sebaliknya" diberikan semasa mesyuarat agung, sebelum saham baharu ditawarkan kepada pihak luar.

 

Untuk mendapatkan “arah sebaliknya”, sesebuah syarikat mestilah secara ekspresif menetapkan semua maklumat yang diperlukan mengenai pemegang saham sedia ada hak pendahuluan di bawah Seksyen 85(1) daripada CA 2016.

 

Pemegang saham mesti dimaklumkan secara nyata

Lim Cian Yai dari MSWG berkata, pemegang saham sedia ada mestilah secara nyata dimaklumkan mengenai hak pre-emptive berkanun mereka. Dengan mengundi memihak kepada resolusi untuk pengeluaran baru saham, pemegang saham sedia ada akan mengetepikan hak pendahuluan mereka.

 

Akhir sekali, langkah mengenepikan itu hanya berkesan jika pemegang saham sedar akan undang-undang mereka hak dan secara sedar memilih untuk tidak melaksanakan hak mereka seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 85(1) CA2016.

 

Selalunya pemegang saham minoriti memberikan mandat ini tanpa memahami sepenuhnya kesan daripada tindakan mereka.

 

Akibatnya, lembaga pengarah dan pengurusan tidak tertekan membuat pendedahan yang jelas dan telus tentang bagaimana hasil terbitan saham itu akan berlaku digunakan.

 

Sebelum mengundi mandat untuk pengarah menerbitkan saham baharu, pemegang saham hendaklah mengambil perhatian bahawa apabila mandat am diminta, resolusi yang dicadangkan mestilah disertakan dengan maklumat berikut:-

  • Sama ada mandat tersebut baru atau pembaharuan
  • Jika pembaharuan, nyatakan hasil yang diperoleh daripada mandat sebelumnya (jika ada) dan memberikan butiran dan status penggunaan hasil

 

Pemegang saham juga harus mengkaji semula rasional di sebalik resolusi yang dicadangkan. Beberapa pertimbangan kritikal adalah prospek perniagaan syarikat, rekod prestasi daripada pengumpulan dana ekuiti dengan menerbitkan saham baharu, penggunaan dana yang diperoleh sebelum ini, yang pilihan pembiayaan yang tersedia kepada pihak pengurusan, dan potensi pencairan yang timbul daripada terbitan saham baharu.


 

merrepak

 


Pemegang saham juga harus meneliti kewangan syarikat kedudukan untuk menentukan sama ada pengumpulan dana perlu.

 

Sementara itu, lembaga pengarah dan pengurusan harus memastikan jelas dan mencukupi pendedahan apabila mendapatkan kelulusan untuk mandat am.

 

Pada penghujung hari, pemegang saham minoriti mesti dimaklumkan dengan lebih baik untuk lebih memahami implikasi keputusan mereka dan mengambil bahagian dengan lebih kesedaran.

 

Johardy Ibrahim adalah Editor DagangNews.com yang pernah berkhidmat di Utusan Malaysia, Bernama, TVS dan The People's Mirror dalam kerjaya lebih 30 tahun. Merrepak adalah kolum pojok beliau setiap minggu - pertama kali diperkenalkan di Mingguan Malaysia pada 2009 yang menyentuh mengenai apa sahaja isu mencuit jiwa minda seminggu ini atau yang menyebabkannya mendengar lagu MENITI LIKU SEPI oleh ELLA & THE BOYS berulang-ulang kali.