Johor Plantations bina Kompleks Minyak Sawit Lestari Bersepadu dikuasakan oleh RE | DagangNews Skip to main content

Johor Plantations bina Kompleks Minyak Sawit Lestari Bersepadu dikuasakan oleh RE

Gambaran artis Kompleks Minyak Sawit Lestari Bersepadu (ISPOC) yang akan dibina oleh Johor Plantations Group Berhad.
Oleh Mohamad Iman

Johor Plantations Group Berhad (JPG), pengeluar minyak sawit huluan terkemuka di Malaysia, sedang menetapkan sasaran untuk meluaskan operasinya dalam segmen hiliran.

 

Dengan 23 ladang dan lima kilang sawit, JPG mempunyai kehadiran yang kukuh dalam segmen huluan serta rekod prestasi yang panjang dan positif dalam mengeluarkan minyak sawit premium secara bertanggungjawab serta dedikasi terhadap penjagaan alam sekitar.

 

JPG yang baharu sahaja menyempurnakan penyenaraiannya di Pasaran Utama Bursa Malaysia, akan memulakan langkah strategik untuk memasuki perniagaan dalam segmen hiliran pengeluaran minyak sawit.

 

 

Usaha ini menandakan satu langkah penting ke arah matlamat JPG untuk menjadi pemain bersepadu sepenuhnya dalam industri dengan meningkatkan hasil dan keuntungan melalui memperluaskan penawaran produk dan meningkatkan daya saing.

 

Memandangkan JPG ialah syarikat perladangan yang berpangkalan di Johor, langkah baharu itu juga akan membuka banyak manfaat ekonomi dan sosial untuk negeri itu dan sejajar dengan rancangan pembangunan Maju Johor 2030.

 

 

jpg

 

 

Meneroka segmen hiliran untuk mempercepatkan pertumbuhan

Bagi memulakan pertumbuhan hiliran Kumpulan, JPG memperuntukkan kira-kira RM171.6 juta daripada hasil penyenaraiannya untuk pembangunan Kompleks Minyak Sawit Lestari Bersepadu (ISPOC) yang terletak di Ladang Pasir Logok, Johor.

 

ISPOC ini terdiri daripada kilang penapisan yang tertumpu pada pengeluaran minyak dan lelemak khusus, kilang minyak sawit untuk memproses buah tandan segar (FFB) menjadi minyak sawit mentah (MSM), kilang penghancur isirong untuk menghasilkan minyak isirong sawit (PKO), sebuah loji bio janakuasa tenaga untuk penjanaan tenaga mampan, dan loji kilang makanan haiwan untuk penciptaan nilai selanjutnya.

 

Sebuah syarikat usaha sama, JPG Fuji Sdn Bhd telah ditubuhkan dengan kerjasama Fuji Oil Asia Pte Ltd yang berpangkalan di Jepun untuk membangunkan dan menguruskan kilang penapisan.

 

Kerjasama yang memberi manfaat ini adalah untuk semua pihak kerana Fuji Oil menyumbang modal dan kepakarannya dalam operasi penapisan.

 

Fuji Oil terkenal dengan kualiti tinggi, kemajuan teknologi dan tumpuan kepada amalan mampan. Ia mempunyai pangkalan pelanggan terkenal yang luas, termasuk dari syarikat multinasional dalam sektor konfeksi dan makanan.

 

Sementara itu, kekuatan JPG terletak pada pengeluarannya yang berkualiti dan rantaian bekalan yang mudah, boleh dikesan dan diperakui secara mampan yang menghasilkan MSM berkualiti tinggi. Selain itu, rantaian bekalan setempat JPG di Johor akan mengurangkan risiko dan meningkatkan kebolehpercayaan.

 

Sebelum perkongsian ini, JPG telah mewujudkan pasaran untuk produknya dengan memberi tumpuan kepada kemampanan dan kualiti, terutamanya bahan cemar yang rendah.

 

Tumpuan ini membolehkan JPG memperoleh harga lebih tinggi daripada harga purata Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) untuk MSM dan PKO.

 

 

jpg

 

 

Penyempurnaan pembinaan kilang penapisan hiliran akan membolehkan JPG memasuki pasaran minyak dan lelemak khusus, membolehkan syarikat itu memperoleh margin tambahan dengan rangkaian penawaran produknya yang semakin berkembang.

 

ISPOC membawa banyak faedah untuk meningkatkan proses pengeluaran JPG. Sebagai contoh, kompleks bersepadu menyelaraskan operasi dengan menggabungkan semua peringkat pembuatan dalam satu lokasi.

 

Kedua, jarak kompleks dengan ladang JPG sedia ada menangani isu logistik dan kesan alam sekitar pada tahap minimum.

 

Sorotan utama ISPOC ialah kilang penghancur isirong yang pertama dibina oleh JPG. Ini memudahkan urusan bagi pengangkutan luar tapak kerana PKO daripada BTS boleh diproses di lokasi yang sama dengan MSM.

 

Tambahan pula, sisa daripada isirong yang telah dihancurkan boleh diubah suai menjadi makanan haiwan yang bernilai di kilang makanan ternakan, sekaligus mewujudkan sistem lingkaran tertutup yang merangkumi rantaian ekonomi yang mampan.

 

Dengan mengoptimumkan produk sampingan dari kilang sawit, khususnya biojisim dan biogas, untuk menghasilkan tenaga hijau dimana ini akan mewujudkan nilai baharu dalam rantaian ekonomi dan kecekapan penggunaan sumber. 

 

Tambahan pula, pembangunan ISPOC akan bergantung sepenuhnya kepada tenaga boleh diperbaharui (RE) untuk menghasilkan produk minyak sawit yang mampan, yang boleh meminimumkan kesan alam sekitar seperti penebangan hutan dan kehilangan biodiversiti, yang membawa kepada potensi pengurangan pelepasan gas rumah hijau.

 

Memperkasa komuniti, negeri dan negara

Selain daripada memperkemas keupayaan operasi JPG, ISPOC akan mewujudkan banyak kesan signifikan yang akan memberi impak positif kepada pihak berkepentingan merentas rantaian nilai.

 

Melalui usaha sama dengan Fuji Oil, JPG akan memanfaatkan kepakaran Fuji Oil untuk meningkatkan peningkatan kemahiran dalaman dalam menangani keperluan industri yang semakin berkembang.

jpg

Inisiatif ini memberi manfaat yang meluas kepada komuniti di Johor, kerana program latihan untuk belia membina kapasiti dalam industri pengeluaran makanan kini sedang giat dibangunkan dengan sokongan oleh Fuji Oil.

 

Pembangunan ISPOC juga akan merangsang aktiviti ekonomi di seluruh Johor. Sebagai platform bagi pihak berkepentingan yang menggalakkan amalan minyak sawit mampan, kompleks itu akan menarik pelabur domestik dan asing sejajar dengan pasaran yang semakin meningkat.

 

Ini boleh diterjemahkan kepada rangsangan untuk pembangunan ekonomi Johor dalam beberapa cara:

Pertama, IS POC secara langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan di rantau ini.

 

Sebanyak 185 jawatan telah dikenal pasti untuk pekerja tempatan, dan jumlah ini mungkin akan berkembang apabila perniagaan sampingan diwujudkan untuk menyokong kompleks itu.

 

 

Kedua, ekosistem minyak sawit yang lebih besar yang diterajui oleh ISPOC akan meningkatkan pembangunan industri sokongan seperti syarikat yang terlibat dalam logistik dan penyelenggaraan.

 

Kesan gelombang ini akan memerlukan sinergi selanjutnya dengan sektor awam, kerana peningkatan dalam infrastruktur Johor seperti jalan raya, sistem pengairan dan rangkaian pengangkutan diperlukan untuk mengendalikan peningkatan aktiviti ekonomi dengan cekap.

 

Ini akan mengukuhkan lagi daya saing Johor sebagai hab untuk pengeluaran minyak sawit yang mampan, menyokong lebih banyak peluang pelaburan dan mewujudkan kitaran pertumbuhan yang baik.

 

Di samping itu, JPG sentiasa berbangga menjadi pengeluar diperakui Meja Bulat Minyak Sawit Lestari (RSPO) sejak 2009, dan usaha dalam memasuki segmen hiliran yang akan mengukuhkan komitmen ini.

 

Seramai 186 pekebun kecil telah diiktiraf melalui Program Kemasukan Pekebun Kecil JPG berdasarkan pensijilan RSPO secara tidak langsung berkait dengan projek ISPOC.

 

 

 Mohd Faris Adli Shukery
                                       Mohd Faris Adli Shukery

 

 

Pengarah Urusan Johor Plantations Group Berhad, Mohd Faris Adli Shukery berkata, pembangunan ISPOC kami menandakan satu perkembangan yang menarik untuk kumpulan JPG.

 

“JPG telah memulakan projek ini dengan objektif dan aspirasi yang jelas untuk memenuhi strategi pertumbuhan kami dan menjadi pemangkin dalam merealisasikan matlamat sosioekonomi negeri.

 

“Selain itu, inisiatif ini menekankan komitmen kami untuk menghasilkan keperluan yang mampan untuk manusia, memacu perubahan positif dan menaikkan taraf hidup masyarakat setempat,” kata beliau.

 

Dengan sasaran tarikh selesai pembinaan pada suku ketiga 2026, ISPOC menjanjikan pertumbuhan hasil yang ketara dan menunjukkan komitmen JPG terhadap kemampanan dan pemerkasaan ekonomi sejajar dengan aspirasi masa hadapan Malaysia.

 

Seiribg dengan JPG memulakan fasa pertumbuhan baharu, semua tumpuan diberikan kepada mereka untuk melihat bagaimana JPG akan terus membentuk industri minyak sawit dan negara secara keseluruhan. - DagangNews.com