Petros Niaga jadi pengedar tunggal LPG di Sarawak mulai 1 Disember 2023 | DagangNews Skip to main content

Petros Niaga jadi pengedar tunggal LPG di Sarawak mulai 1 Disember 2023

KUALA LUMPUR 21 Nov — Petros Niaga Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Petroleum Sarawak Berhad (Petros), akan menjadi pengedar tunggal gas petroleum cecair (LPG) di Sarawak mulai 1 Disember ini.

 

Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi negeri Datuk Seri Julaihi Narawi di Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini.

 

Beliau berkata kerajaan negeri memutuskan untuk tidak memperbaharui lesen pengedaran LPG syarikat lain yang tamat tempoh hujung bulan ini.

 

“Dengan tidak memperbaharui lesen pengagihan gas, Petros Niaga akan mengawal 100% pasaran LPG mulai 1 Disember ini,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Pengagihan Gas (Pindaan) 2023.

 

Beliau berkata sebelum ini, Petros Niaga menguasai 68% pasaran LPG di Sarawak dan "syarikat lain" - yang tidak dinamakannya - menguasai 32%.


 

petros

 


Julaihi berkata RUU pindaan itu bertujuan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk melantik Petros sebagai agregator gas.

 

Beliau menambah bahawa syarikat minyak milik kerajaan itu mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengedaran gas.

 

Beliau berkata Petros sudah pun menjadi pengedar berlesen LPG di Sarawak dan akan dilantik sebagai pengedar tunggal LPG berkuat kuasa 1 Disember ini.

 

“Kementerian saya akan memastikan semua orang yang menjalankan aktiviti yang disenaraikan di bawah Seksyen 7 Ordinan Pengagihan Gas, 2016, perlu mendapatkan lesen daripada Pengarah Pengedaran Gas.

 

“Semua orang yang diberikan lesen di bawah Seksyen 7 Ordinan untuk pengedaran, pembekalan dan penjualan gas di Sarawak hendaklah menjual dan menghantar gas mereka kepada Petros, bagi membolehkannya mendapatkan gas yang mencukupi untuk pengagihan dan bekalan kepada pengguna, termasuk loji LNG di harga yang berpatutan,” kata Julaihi.

 

Beliau menambah bahawa pelantikan agregator gas sama sekali tidak akan menjejaskan atau menjejaskan pengaturan sedia ada yang dibuat oleh pengeluar gas huluan.

 

Beliau memberi jaminan bahawa kerajaan Sarawak akan terus menyokong operasi huluan mereka yang penting untuk kelestarian bekalan gas.

 

Beliau berkata fungsi utama agregator gas adalah untuk menguruskan perolehan gas asli daripada semua sumber untuk pengagihan dan bekalan kepada mana-mana orang, loji, kemudahan dan premis di Sarawak; untuk membangunkan, mengembangkan, mengurus dan menyelenggara rangkaian dan sistem pengedaran gas termasuk tetapi tidak terhad kepada saluran paip, terminal untuk menerima gas, loji pemprosesan dan kemudahan penyimpanan.

 

Beliau berkata fungsi lain agregator gas adalah untuk menjalankan fungsi lain yang berkaitan dengan pengagihan gas di Sarawak seperti yang diarahkan secara bertulis oleh Kabinet negeri.

 

Julaihi berkata bagi mempertingkatkan penguatkuasaan yang diperuntukkan di bawah Ordinan, Rang Undang-undang ini juga memperkenalkan peruntukan untuk menahan reman mereka yang ditangkap di bawah Ordinan dan rampasan harta apabila pesalah tidak ditemui serta mengendalikan barang rampasan.

 

“RUU ini juga akan memperkenalkan peruntukan baharu untuk reman mereka yang ditahan sekiranya siasatan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 24 jam,” katanya.

 

Tambahnya, di mana pesalah tidak diketahui atau tidak ditemui, peruntukan baharu untuk rampasan harta dan prosedur dalam mengendalikan barang rampasan ditambah.

 

Beliau berkata jika tiada pendakwaan berhubung dengan apa-apa atau harta yang disita di bawah Ordinan ini, benda atau harta itu hendaklah diambil dan disifatkan sebagai dilucuthakkan pada tamat tempoh satu bulan kalendar dari tarikh penyitaan, melainkan jika pemilik menuntut perkara itu atau harta sebelum tarikh luput. - DagangNews.com