Usahawan PMKS perlu perhatian besar Kerajaan MADANI hadapi situasi ekonomi negara | DagangNews Skip to main content

Usahawan PMKS perlu perhatian besar Kerajaan MADANI hadapi situasi ekonomi negara

Oleh WAN MUHD FAEZ WAN IBRAHIM & SITI SALWA HASSAN

PERUSAHAAN Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) terdiri daripada beberapa sektor utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan, pembinaan, pertanian, perlombongan dan kuari. PMKS terbahagi kepada tiga saiz utama iaitu industri mikro, industri kecil dan industri sederhana.

 

Ketiga-tiga saiz industri ini dibezakan oleh jumlah pusing ganti jualan tahunan mereka dan bilangan pekerja. PMKS memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara dan masyarakat setempat.

 

Kewujudan IKS ini telah menyediakan dan membuka peluang pekerjaan yang luas khususnya kepada penduduk luar bandar yang berpendapatan rendah.

 

Malaysia dan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Singapura, Indonesia dan Thailand merupakan pelopor yang mengambil inisiatif awal dalam mempromosikan PMKS, atas kesedaran masing-masing bahawa sektor PMKS mampu memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi negara.

 

Memandangkan ia memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada pembangunan PMKS luar bandar sebagai sumber utama negara untuk mengubah dasar ekonomi Malaysia menjadi sebuah negara penjana pendapatan tinggi baharu.


 

Wan Muhd Faez Bin Wan Ibrahim
      WAN MUHD FAEZ WAN IBRAHIM

 

siti Salwa Bt Hassan
            SITI SALWA HASSAN

 


Pandemik dan PMKS

Krisis pandemik COVID-19 telah menyebabkan banyak negara mempunyai sekatan perjalanan, jarak sosial dan penangguhan acara awam. Kesannya dapat dilihat dalam aktiviti ekonomi akibat penutupan premis runcit dan gangguan rantaian penghantaran produk.

 

Sesetengah usahawan dan pemilik perniagaan mula mengambil pendekatan alternatif untuk mengendalikan perniagaan mereka bagi memastikan kemampanan pendapatan.

 

Antaranya, beralih kepada jualan dalam talian melalui media sosial dan aplikasi mudah alih, seperti Facebook dan Whatsapp, mengupah ‘private runner’, serta menjimatkan kos operasi melalui pengecilan saiz perniagaan. Oleh itu, keperluan untuk sokongan kerajaan adalah penting pada masa ini.

 

Pada mulanya, sokongan kerajaan cenderung untuk melayan semua PMKS hampir sama rata. Memandangkan PMKS bukanlah serupa, walau bagaimanapun, terdapat jangkaan bahawa pendekatan berbeza tertentu terhadap bantuan MSME akan berfungsi lebih baik berbanding memperkenalkan satu pendekatan bagi semua kategori.

 

Selain itu, kerajaan juga dilihat mula memberi pendekatan berbeza kepada PMKS dalam sektor yang berbeza selepas melihat impak kerugian yang berbeza bagi setiap sektor akibat dari pandemik.

 

PMKS dan Malaysia Madani

Kerajaan Malaysia telah menyampaikan sejumlah bantuan untuk membantu komuniti perniagaan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bertemakan “Membangun Malaysia Madani”, bajet 2023 memfokuskan kepada mempertingkat ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).

 

Langkah ini termasuk penyediaan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan sehingga RM40 bilion untuk PMKS serta pengurangan cukai ke atas RM150,000 pertama hasil PMKS kepada 15% daripada 17%.

 

Hampir RM10 bilion pinjaman untuk PMKS akan disediakan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk meringankan beban kewangan PMKS dan menyokong pembangunan perniagaan mereka.


 

parafrasa

 


Langkah-langkah yang diumumkan oleh kerajaan untuk membantu komuniti perniagaan amat diperlukan terutamanya kerana PMKS masih bergelut untuk pulih daripada kesan pandemik sejak tahun 2020.

 

Tambahan pula, perniagaan kini semakin gelisah dan bersiap sedia untuk turun naik berterusan akibat harga komoditi yang tinggi, gangguan rantaian bekalan dan konflik Rusia-Ukraine yang berterusan.

 

Sokongan dan tumpuan terhadap pembangunan PMKS dalam Bajet 2023 akan membolehkan mereka bukan sahaja mempercepatkan pertumbuhan perniagaan tetapi juga berkembang dan bersaing dalam landskap ASEAN yang lebih luas.

 

Langkah itu juga mewakili satu langkah ke arah menjadikan Malaysia hab yang lebih menarik dan kondusif bagi syarikat yang beroperasi di rantau ini.

 

Komitmen kerajaan terhadap PMKS

Salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memacu lagi pelaburan dalam sektor teknologi tinggi dan berimpak tinggi benar-benar selaras dengan Dasar Pelaburan Negara.

 

Pembentukan Majlis Pelaburan Negara (MPN) dan Jawatankuasa Pelaburan Kebangsaan (NCI) akan menerajui usaha untuk mempercepatkan kelulusan pelaburan berpotensi tinggi ini.


 

parafrasa

 


Selain itu, kerajaan juga mengumumkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, yang akan dilancarkan pada suku ketiga 2023 (3Q23), dan akan menetapkan hala tuju untuk aktiviti perindustrian berkualiti tinggi.

 

Ini akan memberi kesan berganda kepada ekonomi, termasuk penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi. DagangNews.com

 

Wan Muhd Faez Bin Wan Ibrahim dan Siti Salwa Bt Hassan adalah Pensyarah Kanan Kewangan, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM Cawangan Sarawak