Kesan komprehensif Cukai Jualan 10% LVG | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 20 December 2023

Kesan Komprehensif Cukai Jualan 10% LVG

 

 

 

PERUBAHAN besar bakal berlaku dalam dunia beli-belah dalam talian di Malaysia apabila Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) bersiap sedia untuk mengenakan cukai jualan 10 peratus ke atas Barangan Bernilai Rendah (LVG) yang dijual secara dalam talian bermula 1 Januari 2024.

 

Cukai LVG yang bakal dikenakan ini bukan hanya berkisarkan soal angka dan peratusan; sebenarnya, ia berkaitan dengan pembentukan semula cara pasaran digital beroperasi.

 

Sistem percukaian baharu ini membentangkan pelbagai cabaran serta peluang yang meluas untuk perniagaan dan pengguna, merangkumi landskap digital secara inovatif dan dinamik.

 

Garis Masa Kawal Selia dan Memahami Cukai LVG

Cukai LVG, yang pada asalnya dijadualkan untuk dilaksanakan pada 1 April 2023, menghadapi penangguhan taktikal pada bulan Mac, yang dirancang oleh JKDM.

 

Kelewatan ini bukan sekadar pelarasan prosedur; ia merupakan langkah strategik yang penting bagi perniagaan dan pengguna di tengah-tengah masa yang menuntut penyesuaian, bertujuan untuk membina persekitaran peralihan yang terangkum sambil menekankan kepelbagaian dan sifat strategik penyesuaian fiskal ini.

 

Mengikut takrifan JKDM, cukai LVG terpakai atas semua barangan – tidak termasuk rokok, produk tembakau, minuman keras yang memabukkan, rokok elektronik, dan penyediaan sejenis yang digunakan untuk merokok – yang dijual pada harga tidak melebihi RM500, dan dibawa masuk ke Malaysia melalui jalan darat, laut atau udara.


 

eksponen

 


Tanggungjawab Perniagaan Dalam Talian dan Garis Panduan JKDM

Selain menjadi penjana pendapatan, cukai LVG bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti perniagaan dalam alam digital.

 

Perniagaan dalam talian yang terlibat dengan  transaksi LVG dikehendaki mendaftar dengan JKDM jika jumlah nilai jualan LVG melepasi RM500,000 dalam tempoh 12 bulan.

 

Keperluan pengawalseliaan ini berfungsi sebagai langkah proaktif untuk memastikan amalan adil, ketelusan, dan akauntabiliti dalam ruang digital yang semakin berkembang pesat.

 

Bagi membantu peniaga dan pengguna mengemudi selok-belok landskap cukai LVG yang akan berlaku, JKDM telah mengeluarkan garis panduan yang komprehensif pada 3 November 2023.

 

Garis panduan ini berfungsi sebagai kompas, meliputi aspek penting seperti protokol pendaftaran, selok-belok pengiraan cukai, dan modaliti pelaporan.

 

Dengan menyediakan pelan tindakan, JKDM bertujuan untuk memudahkan peralihan yang lancar bagi perniagaan dan pengguna, menangani cabaran yang berpotensi berkaitan dengan pelaksanaan cukai LVG.

 

Kesan Ekonomi dan Transformasi Perubahan Digital

Ketika Malaysia menghampiri era cukai LVG, potensi impak ekonomi melibatkan pelbagai sektor.

 

Selain daripada menjadi penjana pendapatan negara, cukai LVG juga dikenakan bertujuan untuk memperkasakan industri tempatan dengan mengecualikan mereka daripada cukai ini, seterusnya menggalakkan pengguna membeli dan memilih produk domestik berbanding import.


 

eksponen

 


Pengenaan strategik cukai jualan sebanyak 10% ke atas barangan bernilai rendah ini berfungsi sebagai alat fiskal untuk memanfaatkan ekonomi digital dan memastikan sumbangan yang adil kepada tabung negara.

 

Cukai ini juga berpotensi untuk membentuk tingkah laku pengguna di pasaran digital. Pertimbangan kewangan yang diperkenalkan oleh cukai LVG mungkin mendorong pengguna untuk menilai semula pilihan pembelian mereka, yang berpotensi membawa kepada asas pengguna yang lebih arif.

 

Walaupun perubahan ini memberikan cabaran kepada perniagaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pilihan pengguna, ia turut membuka peluang bagi syarikat untuk membezakan diri dengan lebih menekankan dan mempromosikan produk tempatan.

 

Cabaran dan Peluang

Pengenalan cukai LVG membawa cabaran dan peluang untuk landskap pasaran digital Malaysia.

 

Perniagaan, baik tempatan mahupun antarabangsa, perlu menyesuaikan diri dengan struktur cukai baru, memastikan pematuhan terhadap keperluan pendaftaran dan pelaporan.

 

Proses penyesuaian ini mungkin memerlukan perubahan dalam strategi harga, logistik, dan pengurusan rantaian bekalan, menimbulkan cabaran dalam jangka masa pendek.

 

Namun, kesungguhan dan ketetapan kerajaan untuk mengecualikan cukai terhadap barangan buatan tempatan membuka peluang yang bermakna dan memberikan kelebihan kepada industri tempatan.

 

Komitmen ini tidak hanya menyokong kemajuan industri dalam negara, malah merangsang pertumbuhan dalam sektor perniagaan domestik.

 

Selain itu, ia juga mendorong pengguna untuk memberi tumpuan kepada barangan buatan tempatan, yang seterusnya memberi sumbangan langsung kepada pembangunan dan kemampanan ekonomi tempatan.


 

eksponen

 


Menuju Era Digital yang Mampan

Dengan pengenalan cukai LVG 10% pada 1 Januari 2024, Malaysia berada di ambang transformasi ekonomi baharu Malaysia MADANI.

 

Cukai ini bukan sekadar langkah fiskal; Ia mewakili seruan untuk bertindak, mencabar perniagaan dan pengguna untuk mempertimbangkan semula peranan mereka dalam landskap digital yang berkembang.

 

Ketika Malaysia mengharungi peralihan fiskal ini, ia melakar laluan ke arah ekonomi digital yang lebih saksama dan mampan, merintis naratif di mana inovasi, pemerkasaan dan ketahanan ekonomi bertumpu untuk menentukan normal baharu dalam era digital.

 

Cabaran yang ditimbulkan oleh cukai LVG dipenuhi dengan peluang untuk perniagaan berinovasi dan bagi pengguna untuk menyumbang kepada pertumbuhan industri tempatan, seterusnya membentuk ekosistem digital yang dinamik dan berdaya tahan untuk Malaysia. - DagangNews.com

 
Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

 

 

dagangnews

 

Portfolio Tags