Menghidupkan semula HSR Kuala Lumpur-Singapura | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Eksponen - 13 December 2023

Menghidupkan semula HSR Kuala Lumpur-Singapura

 

 

 

"Saya akan berusaha menghidupkannya semula,” titah Sultan Johor.

 

Dengan tekad yang kukuh, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, berhasrat untuk menghidupkan semula projek Kereta Api Berkelajuan Tinggi (HSR) yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.

 

Dalam temu bual eksklusif dengan akhbar Singapura, Sultan Ibrahim berkongsi tekad baginda untuk memulihkan HSR dan membincangkan beberapa idea inovatif untuk mengembalikan projek yang dibatalkan sebelum ini.

 

Anjakan Paradigma dalam Pembiayaan

Cadangan Sultan Ibrahim untuk mendapatkan pembiayaan swasta bagi HSR, dengan kerajaan membayar pajakan kepada syarikat terlibat untuk menguruskan projek tersebut selama 30 tahun sebelum mengambil alihnya kembali.

 

Dengan mencadangkan pendekatan pembiayaan swasta, ini mencerminkan langkah penting ke arah pendekatan berbeza daripada mekanisme pembiayaan konvensional, ia membuka pintu kepada pendekatan pembiayaan inovatif yang lain.

 

Mekanisme pembiayaan inovatif bukan sahaja meringankan beban kewangan kerajaan, tetapi juga bakal mendapat sokongan daripada pihak yang menyokong penstrukturan semula perbelanjaan awam.

 

Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan mengenai potensi keutamaan keuntungan berbanding kepentingan awam.

 

Oleh itu, pendekatan pembiayaan inovatif mungkin melibatkan model pembiayaan hibrid yang menggabungkan pelaburan swasta dengan pendanaan awam yang disokong oleh komuniti.

 

Inisiatif ini bukan sahaja membuka peluang pembiayaan yang pelbagai tetapi juga memberikan hak milik kepada orang awam, selaras dengan aspirasi rakyat.

 

Bagi mengekalkan momentum inovasi kewangan, Malaysia boleh menerokai serta meneliti instrumen kewangan yang canggih seperti pendanaan awam berasaskan teknologi blockchain atau bon hijau.

 

Mekanisme pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan ketelusan, tetapi juga sejajar dengan trend global, menuju inisiatif mampan dan berpusatkan komuniti

 

Peralihan kepada Kelestarian, Mengintegrasikan Pembangunan Bandar dengan Pemuliharaan Alam Sekitar

Sultan Ibrahim juga berharap agar projek itu dapat dijalankan semula dengan penyelarasan melalui Forest City.

 

Ini membuka peluang untuk pemulihan ekonomi serta meningkatkan kualiti kehidupan dalam projek pembangunan tersebut. Meskipun demikian, pengkritik meminta penilaian yang telus berkenaan dengan potensi dampak sosioekonomi.

 

Pendekatan inovatif mungkin melibatkan pengintegrasian prinsip-prinsip bandar pintar ke dalam pembangunan semula Forest City.

 

Penggunaan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan perancangan bandar mampan boleh mengubah Forest City menjadi model kelestarian alam sekitar dan kecekapan bandar, menangani kebimbangan mengenai dampak sosioekonomi sambil memupuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan.

 

Transformasi Sosioekonomi: Inovasi Inklusif sebagai Asas

Untuk mencapai kejayaan inovatif dalam mendorong transformasi sosio-ekonomi melalui HSR, satu pendekatan yang efektif adalah dengan menubuhkan hab inovasi sepanjang koridor projek.

 

Hab ini tidak hanya berperanan sebagai tempat berkembangnya syarikat permulaan, tetapi juga menjadi sumber peluang pekerjaan yang meningkatkan kemajuan teknologi.

 

Dengan pendekatan ini, Malaysia dapat membangunkan suasana pertumbuhan yang inklusif, menempatkannya sebagai peneraju bukan hanya dalam kemajuan ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, melalui penyerapan inovasi yang melibatkan teknologi untuk merangkumi inisiatif sosial, HSR dapat menjadi wahana bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif.

 

Program-program yang memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran, keusahawanan, dan penglibatan masyarakat akan memastikan manfaat projek HSR tidak terhad kepada golongan elit ekonomi, tetapi turut melibatkan pelbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan.

 

Dengan cara ini, Malaysia dapat memupuk persekitaran pertumbuhan yang inklusif, menempatkannya sebagai peneraju bukan hanya dalam kemajuan ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

 

Kerjasama Awam-Swasta: Membentuk Ekosistem Inovasi Harmoni

Tindakan yang diambil oleh Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, melalui pelaksanaan proses Permintaan Maklumat (RFI) yang berterusan menunjukkan komitmen Malaysia untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan awam dan keterlibatan sektor swasta.

 

Di luar pertimbangan kewangan, kerjasama yang dipacu ke hadapan boleh diperluaskan dengan melibatkan gergasi teknologi dan syarikat permulaan baharu yang berminat untuk bekerjasama, membentangkan penyelesaian canggih untuk sistem tiket, protokol keselamatan, serta pengalaman penumpang.

 

Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kecekapan operasi HSR tetapi juga menjadikan Malaysia sebagai medan ujian bagi teknologi baharu dalam sektor pengangkutan.

 

Keutamaan kerjasama awam-swasta melibatkan lebih daripada pelaburan kewangan untuk membentuk ekosistem yang merangsang inovasi.

 

Dengan memupuk perkongsian dalam penyelidikan dan pembangunan, menyediakan insentif untuk pemindahan teknologi, dan menggalakkan inisiatif kerjasama, Malaysia boleh menjadi sebagai sebuah negara di rantau Asia yang mempunyai pusat kecemerlangan teknologi dalam pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi.

 

Ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi HSR tetapi juga menyumbang kepada keunggulan teknologi negara secara keseluruhan.

 

Mentakrifkan Semula Kejayaan: Rangka Kerja Sosioekonomi Holistik untuk Malaysia

Jika difikirkan secara mendalam, penilaian semula parameter kejayaan perlu dilakukan di luar metrik kewangan tradisional.

 

Penilaian holistik, merangkumi kelestarian alam sekitar, ekuiti sosial, dan pembangunan serantau yang mampan, diberi tumpuan.

 

Cadangan inovatif melibatkan integrasi indeks kesejahteraan, mengukur kesan projek terhadap kualiti hidup penduduk di sepanjang koridor HSR.

 

Indeks ini boleh merangkumi faktor-faktor seperti akses yang lebih baik kepada kemudahan pendidikan, penjagaan kesihatan, dan kemudahan budaya, menjadikan projek HSR sebagai usaha holistik yang bukan sahaja menghubungkan bandar-bandar tetapi meningkatkan pengalaman manusia secara keseluruhan.

 

Mentakrifkan semula metrik kejayaan memerlukan peralihan secara berani daripada penunjuk ekonomi yang terlalu terhad.

 

Indeks kesejahteraan, bersamaan dengan data terkini tentang kemajuan masyarakat, memastikan projek HSR selaras dengan matlamat komprehensif untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat di sepanjang koridornya.

 

Kebangkitan Semula HSR Kuala Lumpur-Singapura

Dalam naratif yang sedang berlangsung ini, kebangkitan semula projek HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura muncul sebagai penyelidikan menyeluruh ke dalam bidang kewangan, teknologi, kemampanan, dan pembangunan sosial.

 

Didorong oleh cadangan berwawasan Sultan Ibrahim, ia menetapkan penanda aras bagi usaha transformasi yang melepasi paradigma konvensional.

 

Memandangkan Malaysia memainkan peranan penting dalam membuat keputusan, kisah HSR ini melambangkan aspirasi, pragmatisme, dan pemikiran inovatif, dengan potensi untuk membentuk semula landskap kereta api berkelajuan tinggi di Asia Tenggara.

 

HSR sebenarnya bukan hanya berkisar pada kereta api, jajaran, dan stesen; ia merangkumi satu naratif yang meluas, mencakupi inovasi kewangan, pembangunan bandar yang mampan, dan transformasi sosioekonomi yang inklusif. - DagangNews.com

 
Wan Mohd Farid Wan Zakaria adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan & Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL EKSPONEN

 

 

dagangnews

 

Portfolio Tags