ICAEW: Peranan penting akauntan bertauliah dalam pembinaan negara | DagangNews Skip to main content

ICAEW: Peranan penting akauntan bertauliah dalam pembinaan negara

Tan Sri Hanafiah Hussain

PERANAN Akauntan Bertauliah semakin kritikal untuk membuat keputusan apabila ia melibatkan pembinaan negara.

 

Ia adalah peranan yang berkembang dengan pantas dan memfokuskan pada isu jangka panjang, seperti isu ESG, etika dan teknologi, seperti kepelbagaian & keterangkuman serta mobiliti sosioekonomi juga telah menjadi keutamaan dengan pantas.

 

Menurut Tan Sri Hanafiah Hussain, landskap kewangan kelihatan sangat berbeza selepas Merdeka 1957 tetapi pengajaran yang boleh kita pelajari tetap sama.

 

Sebagai Akauntan Bertauliah Melayu Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) yang pertama dalam sejarah, sumbangan beliau bermula sejak kelahiran Malaysia.

 

Pada majlis yang dianjurkan oleh ICAEW Malaysia baru-baru ini, beliau bercakap tentang bagaimana profesion itu perlu terus membina kepercayaan, dan bagaimana ia boleh memainkan peranan penting dalam pembinaan negara.

 

Kerjaya beliau dalam pentadbiran awam bermula pada tahun 1957 dan tertumpu pada mengasas, menerajui dan mengurus inisiatif penstrukturan semula sosio-ekonomi yang bertujuan untuk memangkin pembangunan negara.

 

Beliau menyatakan bahawa dahulu dan kini, pengurusan kewangan dan kemahiran pentadbiran sentiasa diiktiraf dan dicari.

 

“Mana-mana organisasi sama ada dalam sektor swasta atau sektor awam mesti mengetahui kewangan mereka serta mempunyai dana untuk menjalankan persembahan dan akauntan dilatih untuk menjadi pentadbir yang teratur, beretika dan baik."

 

Mobiliti sosial

Dengan matlamat untuk melaksanakan pemulihan pandemik negara, hari ini, objektif utama sektor awam adalah untuk membantu masyarakat, memberi impak positif, membina kepercayaan dan menyelesaikan masalah.

 

Meningkatkan mobiliti sosial tidak pernah menjadi lebih penting atau lebih mencabar. Semua ketidaksamaan yang ditimbulkan oleh pandemik mendedahkan kesan negatif terhadap sosioekonomi minoriti.

 

Tan Sri Hanafiah Hussain

 

Kesan yang tidak seimbang ini terhadap orang yang kurang bernasib baik, wilayah dan kumpulan mewujudkan risiko bahawa kemajuan bukan sahaja perlahan tetapi diterbalikkan.

 

Adalah penting bahawa kerajaan membenarkan akauntan bertauliah menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Profesion perakaunan sebagai sebahagian daripada sektor awam yang lebih luas boleh menjadi asas kepada ekonomi tempatan moden dan menambah nilai dengan mengukur dan memantau kemajuan dan kejayaan misi ini.

 

Kita boleh mengambil inspirasi daripada Tan Sri Hanafiah yang mengambil bahagian dalam pembentukan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan seterusnya memudahkan kehidupan yang lebih baik untuk golongan miskin luar bandar melalui penempatan semula geografi.

 

Beliau juga dipuji kerana membantu menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), sebuah badan tetap dengan tujuan menghapuskan kitaran hutang ganas bagi petani tempatan ketika itu dengan menghapuskan orang tengah secara berperingkat.

 

Akhirnya, beliau turut menyumbang kepada penubuhan Perbadanan Perkongsian Haji Muslimin Malaysia (Tabung Haji) yang bertujuan menawarkan penyelesaian yang lebih baik kepada penduduk yang sering terpaksa menjual semua aset mereka untuk membiayai ibadah Haji.

 

Sehingga hari ini, Tabung Haji disebut sebagai model perintis yang berjaya dalam pengambilan deposit Islam. Perlu diberi perhatian juga untuk menyebut Allahyarham Prof. Kapten Aziz yang sebelum ini telah menulis kertas kerja menggesa Kerajaan menubuhkan badan kewangan bagi membantu meringankan nasib jemaah yang dimaksudkan.

 

Kepelbagaian

Berkali-kali, penyelidikan moden telah mencadangkan korelasi yang kuat antara kepelbagaian semua jenis dan prestasi yang dipertingkatkan, sehinggakan pautan itu hampir dipandang remeh. Selain keputusan, pelbagai sektor juga dikatakan lebih berdaya tahan, tangkas dan keseluruhannya, cuma ditadbir dengan lebih baik.

 

Kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan agenda ini secara agresif dan sebagai contoh, merupakan negara pertama di rantau ini yang menetapkan sasaran jantina untuk lembaga pengarah syarikat tersenarai tempatan.

 

Dengan selesainya Tun Razak Exchange, sektor kewangan Malaysia terus disokong oleh persekitaran yang kondusif dan rangkaian luas instrumen pelaburan inovatif, infrastruktur kewangan yang komprehensif dan amalan terbaik kawal selia dan undang-undang global. Ini telah menarik pelbagai pemain dan mewujudkan sektor kewangan yang pelbagai yang telah berkembang sejak tahun 60-an.

 

Walaupun pengauditan dan amalan awam dikuasai oleh firma milik asing pada tahun 60-an, pada tahun 1964, firma perakaunan tempatan pertama, Hanafiah, Raslan dan Mohamad (HRM) telah ditubuhkan.

 

Sebagai CA Melayu pertama di daerah itu, Tan Sri Hanafiah adalah calon utama untuk membangunkan profesion perakaunan, khususnya kepelbagaian amalan awam.

 

Tan Sri Hanafiah Hussain
                                            Tan Sri Hanafiah Hussain

 

Integriti

Ia boleh dikatakan lebih penting bagi orang ramai bahawa audit, dan pelaporan korporat berfungsi dengan berkesan untuk badan sektor awam seperti juga untuk syarikat swasta yang besar.

 

Apabila badan sektor awam gagal mengendalikan kawalan dalaman yang berkesan dan mentadbir diri mereka dengan sewajarnya, ia boleh mengakibatkan peningkatan cukai dan pengurangan kualiti perkhidmatan awam yang penting.

 

Memandangkan skandal pengauditan baru-baru ini di seluruh dunia, Tan Sri Hanafiah menasihati profesional perakaunan, terutamanya juruaudit supaya mengekalkan tujuan dan integriti yang sangat tinggi.

 

“Kami sangat terinspirasi untuk membangun dengan cepat, dan kami mahu setanding dengan bahasa Inggeris. Kami komited, dan kami tidak pernah memikirkan tentang rasuah dan sogokan. Bagi saya, akauntan tidak boleh meninggalkan integriti yang ditekankan oleh profesion. Semuanya adalah sebahagian daripada pembangunan Akauntan Bertauliah yang profesional.”

 

Warisan kekal Tan Sri Hanafiah adalah bukti nilai intrinsik dan tujuan yang lebih tinggi, seperti semangat beliau untuk tanggungjawab sosial dan pembinaan negara selepas Merdeka dan Akauntan Bertauliah hari ini bersedia untuk belajar banyak daripada pengalaman beliau. - DagangNews.com