FinTech sebagai pelaporan bersepadu masa hadapan | DagangNews Skip to main content

FinTech sebagai pelaporan bersepadu masa hadapan

Oleh Dr Firdous Mohd Farouk

KEPESATAN penggunaan FinTech menjadi satu daripada pengganggu (disruptors) utama dan pemangkin kepada usaha transformatif mustahak dalam bidang pelaporan bersepadu.

 

Tidak seperti pelaporan kewangan tradisional yang memberi tumpuan semata-mata pada metrik kewangan, pelaporan bersepadu (IR) ialah pendekatan holistik yang menggabungkan penyata kewangan dengan faktor persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesihatan keseluruhan syarikat dan daya maju jangka panjang.

 

IR menggabungkan maklumat kualitatif dan kuantitatif tentang strategi, tadbir urus, prestasi dan potensi syarikat dalam konteks persekitaran luarannya.

 

Untuk mencapai objektif IR dan untuk memenuhi penekanan industri dan badan kawal selia terhadap ketelusan, kemampanan dan akauntabiliti, FinTech muncul sebagai pemboleh penting dalam merevolusikan cara syarikat melaporkan prestasi mereka.

 

 

Dr Firdous Mohd Farouk
                  Dr Firdous Mohd Farouk

 

 

Alat analitik data lanjutan yang dikuasakan oleh Kecerdasan Buatan (AI) dan Internet Benda (IoT) membolehkan syarikat mengumpul, memproses dan menganalisis sejumlah besar data dengan lebih berkesan dan cekap. Teknologi ini membolehkan pemantauan masa nyata dan pelaporan metrik ESG.

 

Impak yang luar biasa ini boleh digambarkan dalam perjalanan ladang ke meja dalam industri pertanian dan pengeluaran makanan. Pergerakan ladang ke meja menekankan hubungan langsung antara pengeluaran pertanian dan pengguna, bertujuan untuk mempromosikan sumber makanan tempatan, mengurangkan jejak karbon, dan memastikan keselamatan dan kualiti makanan.

 

Peranti IoT seperti penderia tanah, stesen cuaca, peranti ternakan boleh pakai dan peralatan yang didayakan GPS memantau dan mengoptimumkan keadaan pertanian.

 

Dengan meningkatkan hasil tanaman dan ternakan serta mengurangkan penggunaan sumber, teknologi ini secara langsung memberi kesan kepada prestasi kewangan.

 

Alat dan peranti ini bukan sahaja memberi kesan kepada prestasi kewangan tetapi juga memenuhi keperluan khusus prestasi dan pelaporan kemampanan.

 

Alat yang menjejaki jejak karbon, penggunaan sumber dan impak sosial menjadi semakin canggih, membolehkan syarikat mengukur dan melaporkan dengan lebih baik tentang inisiatif kemampanan mereka.

 

Penyepaduan alatan ini dalam proses perniagaan juga mendahului dalam automasi proses robotik (RPA) yang menyelaraskan penyediaan laporan bersepadu. RPA boleh mengendalikan tugas berulang seperti kemasukan data, pengesahan dan penyelarasan, dengan ketara mengurangkan masa dan usaha yang diperlukan untuk penjanaan laporan.

 

 

rpa

 

Automasi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi juga meminimumkan kesilapan manusia, yang membawa kepada pelaporan yang lebih tepat.

 

Tambahan pula, memanfaatkan teknologi blockchain memastikan ketepatan, kebolehkesanan dan ketelusan data yang dilaporkan.

 

Sebagai contoh, dalam perjalanan ladang ke meja, penyepaduan teknologi blockchain memastikan ketelusan rantaian bekalan dan kebolehkesanan sepanjang rantaian bekalan makanan pengangkutan, penyimpanan dan pengedaran.

 

Penjejakan masa nyata hasil membantu mengekalkan kesegaran dan kualiti, mengurangkan sisa makanan dan kos yang berkaitan.

 

Dengan mencipta lejar yang selamat dan telus bagi semua transaksi dan aktiviti pelaporan, rantaian blok membantu mengurangkan risiko manipulasi data dan penipuan, dengan itu meningkatkan kredibiliti laporan bersepadu.

 

Walaupun peningkatan ketelusan adalah satu daripada intipati utama IR, satu lagi perkara mustahak ialah penglibatan pihak berkepentingan yang dipertingkatkan.

 

Platform FinTech mencipta jalan untuk meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan dengan menyediakan antara muka pelaporan yang interaktif dan boleh diakses.

 

Platform ini membolehkan pihak berkepentingan, termasuk pelabur, pelanggan dan pengawal selia, meneroka laporan terperinci, menyesuaikan paparan data dan mendapatkan cerapan yang paling relevan dengan minat mereka.

 

 

parafrasa

 

 

Peningkatan kebolehcapaian ini memupuk keterangkuman dan kepercayaan yang lebih besar. Pelaporan bersepadu yang dipacu teknologi meluas ke peringkat pengguna melalui label interaktif dan aplikasi mudah alih, memupuk kepercayaan dan kesetiaan pengguna.

 

Kesetiaan dan kepercayaan pelanggan yang meningkat berpotensi membawa kepada peningkatan jualan dan pertumbuhan hasil.

 

Laporan kewangan boleh menyerlahkan metrik penglibatan ini sebagai penunjuk daya saing pasaran dan kepuasan pelanggan.

 

Walaupun penyepaduan FinTech ke dalam proses pelaporan memberikan kelebihan yang ketara, ia juga menimbulkan cabaran tertentu.

 

Privasi data dan kebimbangan keselamatan adalah penting, terutamanya apabila mengendalikan data ESG yang sensitif. Selain itu, kekurangan penyeragaman dalam penyelesaian FinTech menimbulkan kekangan dalam memastikan ketekalan dan kebolehbandingan laporan merentas organisasi dan sektor yang berbeza.

 

Walau bagaimanapun, peluang jauh mengatasi cabaran. Memandangkan FinTech terus berkembang, ia akan memacu inovasi selanjutnya dalam pelaporan bersepadu, menjadikannya lebih teguh, telus dan mencerminkan prestasi dan impak sebenar syarikat.

 

 

parafrasa

 

 

Syarikat yang menerima teknologi ini akan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan pelbagai pihak berkepentingan, daripada pelabur yang mencari nilai jangka panjang kepada pengawal selia yang menguatkuasakan standard pelaporan yang ketat. - DagangNews.com

 

Dr Firdous Mohd Farouk merupakan Pensyarah di Pusat Pengajian Perakaunan dan Kewangan di Taylor's Business School, Fakulti Perniagaan dan Undang-undang, Taylor's University.