Kumpulan HEB umum dividen 1.21 sen atas prestasi kukuh kewangan FY2023  | DagangNews Skip to main content

Kumpulan HEB umum dividen 1.21 sen atas prestasi kukuh kewangan FY2023 

Oleh JOHARDY IBRAHIM

KUALA LUMPUR 24 April – Perunding kejuruteraan dan pengurusan projek HSS Engineers Berhad (Kumpulan HEB)  mengumumkan dividen peringkat tunggal akhir sebanyak 1.21 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 (FY2023), menandakan peningkatan ketara daripada dividen tahun sebelumnya sebanyak 0.92 sen sesaham.

 

Pembayaran dividen dianggarkan berjumlah RM6.2 juta atau kira-kira 30% daripada keuntungan bersih FY2023, sejajar dengan dasar dividennya yang disasarkan pada 30% daripada keuntungan bersih tahunan.

 

Tertakluk kepada kelulusan oleh pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan pada 6 Jun 2024, dividen yang dicadangkan akan dibayar kepada pemegang saham pada 26 Jun 2024, dengan tarikh akhir pada 10 Jun 2024.

 

Pembayaran dividen mencerminkan prestasi kewangan Kumpulan yang teguh, dengan keuntungan bersih melonjak 35% kepada RM20.4 juta pada FY2023 daripada RM15.1 juta pada tahun kewangan sebelumnya berakhir 31 Disember 2022 (FY2022), dipacu oleh pertumbuhan hasil yang besar daripada berkaitan infrastruktur kontrak pengurusan projek.

 

 

kuna
                                             Tan Sri Ir. Kuna Sittampalam

 

 

Naib Pengerusi Eksekutif, HSS Engineer Berhad, Tan Sri Ir. Kuna Sittampalam berkata, syarikat gembira untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham dengan dividen berdasarkan komitmen teguh mereka kepada Kumpulan HEB selama ini.

 

"Berdasarkan momentum yang diperoleh pada FY2023, kami akan terus mengukuhkan kedudukan kami sebagai penyedia utama perkhidmatan perundingan kejuruteraan dan pengurusan projek untuk projek berimpak tinggi di Malaysia dan pasaran antarabangsa terutamanya di rantau ASEAN, India dan MENA.

 

"Dengan buku pesanan yang kukuh berjumlah RM1.5 bilion pada 31 Disember 2023, merangkumi projek yang merangkumi tenaga boleh diperbaharui, pusat data, jalan raya, lebuh raya, kereta api dan air, kami bersedia untuk kejayaan yang berterusan.

 

"Selain itu, pandangan kami disokong oleh kemajuan pantas inisiatif infrastruktur mega di Malaysia, didorong oleh pengesahan Kerajaan terhadap projek utama seperti Fasa 1B Lebuhraya Pan-Borneo di Sabah dan Transit Aliran Ringan Pulau Pinang. Usaha ini menggariskan peluang penting yang akan datang,” kata Kuna.

 


Pada FY, Kumpulan HEB memperoleh kemenangan kontrak baharu berjumlah RM204.4 juta dalam pelbagai sektor. Kemenangan ketara pada FY2023 termasuk kontrak pengurusan projek untuk lima pusat data di Malaysia dan kontrak untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan teknikal bagi Projek Kemudahan Persediaan Penambahbaikan Ketersambungan Keretapi di Bangladesh dengan kerjasama Oriental Consultants Global Co., Ltd dan EGIS Rail S.A.

 

Tambahan pula, Kumpulan HEB sedang giat mengejar peluang dalam sektor infrastruktur, dengan buku tender projek infrastruktur bernilai RM528 juta dalam domain lebuh raya, jalan raya, rel, pelabuhan dan sistem bekalan air, menekankan kepelbagaian kepakaran Kumpulan. - DagangNews.com